Könyvtárak

2012 április 1-jén a Magyar Állami Földtani Intézet és a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet összevonásával létrejött a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet.
2017. július 1-vel  a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet beolvadt a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalba, melynek neve Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ).
Az intézmény továbbra is két telephelyen működik.
Mindkét nyilvános feladatkörű könyvtár is eredeti helyén érhető el. 

   Földtani Szakkönyvtár    Geofizikai Szakkönyvtár

Az Olvasók jobb kiszolgálása érdekében a katalógusaink közös felületen is kereshetők. Gyorskeresés esetén a keresés automatikusan mindkét adatbázisban történik.
 HUNTÉKA (online katalógus) 
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Geofizikai Szakkönyvtár könyvállománya maradéktalanul fel van dolgozva, a Földtani Szakkönyvtár feldolgozása folyamatban van.
 
A Hónap könyve Februárban:

Minden kedves olvasónkat szeretettel várjuk következő bemutatónkra, 
melynek időpontja: 2018 február 28-án (szerda), 14.00-kor,
helyszíne: Földtani Szakkönyvtár, s témája:

Hantken Miksa (1882): Az 1880. évi zágrábi földrengés. - Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve, 6. köt. 3. füzet, 121 p. 8 t. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Archívum (előző hónapok könyvei)

Küldetésnyilatkozat (pdf formátumban)  

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Országos Földtani és Geofizikai Szakkönyvtára — mint a föld- és rokontudományok egyedüli magyarországi szakkönyvtára — küldetésének tekinti hogy a könyvtári dokumentumokat (legyen az nyomtatott vagy elektronikus), Magyarország és szomszédos területeket is beleértve, a teljesség igényével gyűjtse, feltárja, rendszerezze, megőrizze és átadja kutatóinak, oktatóinak, a diákoknak és minden érdeklődő honpolgárnak.
Ezzel szolgálva a földtani és geofizikai kutatást, népszerűsítve a földtani és geofizikai tudományt, segítve más rokonterületről érkezetteket és bekapcsolódva a hazai és külföldi könyvtárközi dokumentumellátás rendszerébe is.
Szeretnénk olyan felhasználóbarát könyvtárat kialakítani, amellyel segítjük a tudományos kutatást, elméleti és gyakorlati oktatást, önképzést, művelődést, a jövő szakembereinek képzését.
A könyvtár együttműködik más felsőoktatási, kutatási és egyéb tudományos intézetekkel is és segíti a Magyarhoni Földtani Társulat valamint a Magyar Geofizikusok Egyesülete tevékenységét is. 

Legújabb kiadványaink: 

Gyalog László, Maros Gyula, Pelikán Pál (szerk.); Albert Gáspár, Budai Tamás, Budai Zsófia, Gál Nóra, Kercsmár Zsolt, Magyar Árpád, Palotás Klára, Selmeczi Ildikó, Tóth György:
Budapest geokalauza – Budapest Geoguide.
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI), Budapest, 2016. 314 p.
(Magyarország tájegységi térképsorozata)      

  

Az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet története II. 1965-2012.

Az Intézet számos munkatársának közreműködésével az anyagot összegyűjtötte és szerkesztette:

Bodoky Tamás és Polcz Iván

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI),  Budapest, 2016. 726 p.

 

Kercsmár Zsolt (szerk.); Budai Tamás, Csillag Gábor, Kercsmár Zsolt, Selmeczi Ildikó, Sztanó Orsolya: Magyarország felszíni képződményeinek földtana. Magyarázó Magyarország földtani térképéhez (1: 500 000).
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI), Budapest, 2015. 62 p.
(Magyarország földtani térképsorozata – Geological Map Series of Hungary)             

Kercsmár, Zsolt (editor); Budai, Tamás, Csillag, Gábor, Kercsmár, Zsolt, Selmeczi, Ildikó, Sztanó, Orsolya:
Surface geology of Hungary. Explanatory notes to the Geological map of Hungary (1: 500 000).
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI), Budapest, 2015. 66 p.
(Magyarország földtani térképsorozata – Geological Map Series of Hungary)