Tasnádi Kubacska András emlékkiállítás

JÖJJÖN EL ÉS NÉZZE MEG AZ EREDETI ÁSVÁNYOKAT ÉS AZ 1956-BAN LEÉGETT „AFRIKA ÉLŐVILÁGA” KIÁLLÍTÁSRÓL KÉSZÜLT FOTÓKAT!
 
 
Tasnádi Kubacska András
(1902. április 28. – 1977. március 30.)
 
A föld- és ásványtani tudományok akadémiai doktora, a természettudományi muzeológia és ismeretterjesztés vezéralakja.
 
Magyarországon a paleopatológia (az őslények maradványain az egykori állatokat ért sérülések, betegségek nyomait kutató tudomány) megteremtője. A tudománytörténeti gyűjtemények elindítója és fejlesztője. Negyvenhét tudományos, ismeretterjesztő és tudománytörténeti könyvét hat nyelven adták ki. Nyolc könyve nívódíjas. A „Palaeopathologia” magyar és német nyelvű könyve akadémiai díjas. Könyvei mellett 258 publikációja jelent meg külföldi és hazai folyóiratokban, újságokban.
 
• Az 1930-as évektől az 1960-as évek végéig végezte Ipolytarnócon, a világhírű lábnyomos homokkő lelőhelyének feltárását és megóvását.
• 1931-től a Magyar Nemzeti Múzeum, Országos Természettudományi Múzeum muzeológusa, 1938-tól a Földtan-Őslénytár igazgatója, 1945-től az Országos Természettudományi Múzeum főigazgatója, majd a Magyar Nemzeti Múzeum alelnöke.
• Az általa szervezett legfontosabb kiállítások:
Föld és az élővilág fejlődéstörténete” (1935-43, az első hazai fejlődéstörténeti kiállítás); „Fajok eredete és az ember származása”;
Nagy magyar természettudósok” (az első hazai tudománytörténeti kiállítás);
Afrika élővilága” (1949, az első hazai kiállítás, amelyben szobrászművészek által készített, anatómiailag pontos szobrokra húzták az eredeti állatbőröket, és az állatokat természetes környezetüket is bemutató nagyméretű diorámákban állították ki.)
• Új kutatóintézeteket létesített (Embertani tár, Biológiai Intézet, Tudománytörténeti Gyűjtemény, Fotó Intézet, Nyomda- és Klisé-üzem, Sajtó osztály). Felvirágoztatta a Múzeum szakkönyvtárát.
• Nevéhez fűződik a Magyar Nemzeti Múzeum épületeinek, gyűjteményeinek, a Széchényi Könyvtár állományának és nem utolsó sorban személyzetének megmentése a II. Világháború: a nyilas hatalom, Pest ostroma, valamint a szovjet csapatok bevonulása  idején.
• 1950 novemberétől a Magyar Állami Földtani Intézet Múzeumának vezetője, 1973 november 29-i nyugdíjazásáig.
• 1969-ben a Magyar Állami Földtani Intézet 100 éves jubileumára az Intézet történetét és Magyarország ásvány-teleptanát és rétegtanát bemutató kiállításokat rendez. Létrehozta az Intézet Tudománytörténeti Gyűjteményét.
• Negyvennél is több ismeretterjesztő könyvében, több száz cikkében, rádió és televíziós előadásaiban olvasmányos formában, közérthetően vezette be az olvasókat, nézőket a őslénytan, földtan, ásványtan és a tágabb értelemben vett természettudományok világába.
• A Színes ásványvilág és az Ásványok (Búvár zsebkönyvek) című műveiben fotókon, illetve rajzokon szereplő pompás ásványpéldányok közül a legszebbek megtekinthetőek a kiállításban.