Múltunkról – A magyar geológia történetéből

A magyar geológia története kiállítás átfogó képet nyújt tudományunk fejlődéséről és nagyformátumú személyiségeiről a Selmecbányai Bányászati Akadémia alapításától az első világháború végéig. A világ első bányászati akadémiáját Selmecbányán, a felvidéki arany- és ezüstbányászat központjában alapították 1735-ben. A selmeci bányatisztek díszegyenruhájához tartozó jellegzetes fejfedőt viselő bányászokat Lechner Ödön az épület belső terei boltívhajtásainak díszítéseiben örökítette meg. A kiállításban megismerkedhetünk az ásványtan, földtan első magyar nyelvű tankönyveivel, nyomon követhetjük a földtani térképezés fejlődését a XVIII. századtól a Párizsi világkiállításon 1900-ban aranyérmet nyert Magyarország geológiai térképéig. Külön kiállításrész foglalkozik a Magyarhoni Földtani Társulattal, a Magyar Királyi Földtani Intézettel és első nagynevű igazgatóival (Hantken Miksa, Böckh János és Böckh Hugó, Lóczy Lajos, báró Nopcsa Ferenc).