Mágneses és gravitációs alaphálózatok fenntartásához kapcsolódó nyilvántartási feladatok támogatása

Intézeti témavezető: Dr. Kovács Péter
E-mail: kovacs.peter@mfgi.hu
Cím: 1145 Budapest, Columbusz u. 17-23.

Telefon: 252-4999/298

Résztvevők: Dr. Koppán András, Csontos András, Dr. Heilig Balázs, Szabados László

A téma keretében az MFGI által létesített gravitációs és mágneses hálózatok fenntartását, korszerűsítését és a hálózaton szükséges folyamatos mérések elvégzését vállaljuk. Célunk továbbá az egyelőre papír alapon lévő gravitációs és mágneses adataink digitalizálása és biztonságos archiválása is.

Az MFGI kezelésében álló gravimetriai alaphálózat biztosítja az ország egységes gravitációs referenciaszintjét, mely a szomszédos országokkal történő összekapcsolást is lehetővé teszi, kontinentális kiterjedésű egységes alapadat rendszert biztosítva számos nemzeti és nemzetközi programhoz. A gravimetriai hálózatot a „Földmérési és térképészeti tevékenységről” szóló 1996. évi LXXVI. törvény országos alaphálózatnak nyilvánította, az ezzel kapcsolatos munkák állami alapfeladatok. Az MFGI által telepített és fenntartott alappontok védelmében elengedhetetlenül szükséges a kartográfiai nyilvántartás ellenőrzése és a jogszabályi háttér tisztázása.

Az MFGI gondozásában lévő mágneses alaphálózatok (országos és szekuláris) az ország mágneses alapszintjének meghatározására, az anomális területek körülhatárolására, illetve a mágneses tér időbeli (ún. szekuláris) változásának monitorozására szolgálnak alkalmazott földtani kutatások, alapkutatások, katonai térképezések, illetve navigációs követelmények teljesítésének céljából. A pontok az Országos Geodéziai Hálózat pontjaira illeszkednek, mérésük 15 (országos hálózat esetén), illetve 2 (szekuláris hálózat esetén) éves rendszerességgel esedékes. A mágneses tér országos felmérését és a tér változásának monitorozását a „Földmérési és térképészeti tevékenységről” szóló 1996. évi LXXVI. törvény „honvédelem térképellátására” vonatkozó passzusai megkövetelik.

Mind a gravitációs, mind pedig a mágneses alaphálózataink részei a hasonló nemzetközi hálózatoknak, lehetőséget teremtve a gravitációs és mágneses tér európai léptékű térképezéséhez. Mágneses hálózatunkkal csatlakoztunk az európai hálózatokat összefogó MagNetE együttműködéshez. Hálózati adatainkat hazai hivatalok (HM Térképészeti Kht., FÖMI, OMH), egyetemek (BME, ELTE), illetve nemzetközi szervezetek (MagNetE) és adatbázisok (WDC, Edinburgh) számára szolgáltatjuk.

2010-től kezdődően hálózataink részei váltak a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) által nyilvántartott Stratégiai Nemzeti Kutatási Infrastruktúrának

Projekteredmények: 

  • Országos Gravitációs Alaphálózat karbantartása, fejlesztése.
  • Mágneses Szekuláris alaphálózati mérések elvégzése.
  • Papír alapú mágneses regisztrátumok digitalizálása.