Régészeti feltáráshoz szükséges geofizikai kutatás

Témafelelős: Dr. Heilig Balázs

Összegzés

A Magyar Nemzeti Múzeum megbízásából a tiszaroffi árapasztó tározó kivitelezéséhez kapcsolódó régészeti leletmentés keretében archeomágneses méréseket végeztünk Tiszabő és Tiszagyenda térségében. A lőszermentesítést és a humuszból történő leletmentést követően 5,194 ha-on, 210045 ponton végeztünk gradiens meghatározást. A feladat megfelelő megvalósításához a mai műszaki színvonalnak megfelelő mérési eljárást dolgoztunk ki, a mérések értelmezéséhez részben meglévő módszereket adaptáltunk, részben újakat fejlesztettünk. A kikövetkeztetett, földbolygatás eredetű anomáliák és feltárt régészeti objektumok közötti egyezés a tiszabői területen csaknem teljes volt (lásd ábra).
 
Megrendelő: Magyar Nemzeti múzeum
Átadva: 2006. május 12.
Terepi munkavégzés: 5,2 ha-on az archeológiai eredetű mágneses anomáliák, kontrasztok feltérképezése. Alkalmazott módszer: gradio-magnetométeres felmérés 1 x 1 m-es, geodéziai eszközökkel kitűzött hálóban, telepített, helyi bázisműszerrel. 2006. március 29 - május 5. között.

Adatfeldolgozás

  1. A mért adatok báziskorrekciója.
  2. A műszerek közötti különbségeket elimináló műszerkorrekció.
  3. Alaptérképek  (anomália, vertikális és horizontális gradiens).
  4. Nem archeológiai eredetű természetes és mesterséges zavarok leválasztása.
  5. Mérések pólusra redukálása (ferromágneses hatók elkülönítése).
  6. Analitikus jel számítása, térképezése.
  7. Képfeldolgozás (szűrés: pl. barázdahatás eltávolítása, domborzati, földtani hatások).