Mágneses elhajlás mérése

Témafelelős: Csontos András

Mágneses elhajlás mérése 9 navigációs állomáson és mágneses deklináció számolása modell alapján további 104 ponton

A HUNGAROCONTROL Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. azzal a megbízással fordult az ELGI-hez, hogy az ország 9 pontján mérésekkel, további 104 ponton pedig modelljeink alapján számolással határozzuk meg a deklináció értékét. A feladatot 2009 októbere és decembere között hajtottuk végre.

A Föld mágneses terének nagysága és iránya folyamatosan változik, úgy térben, mint időben is. Az általunk vizsgált mennyiség - a deklináció (ami a földrajzi észak és a mágneses észak eltérését jelenti) területi változása az ország nyugati és keleti széle között kb. 1,5 fok, de egyes anomális helyeken ennél nagyobb eltéréseket is mérhetünk. Adott helyen a deklináció rövid periódusú változásainak legjellemzőbbje az ún. nyugodt napi menet, amelynek amplitúdója néhány perc, de évszakos változást is mutat. A mágneses viharok során viszont a napi változás meghaladhatja az 1 fokot is. Az ún. szekuláris variáció ezzel szemben évtizedekig azonos tendenciát mutathat egy-egy területen. A Tihanyi Geofizikai Obszervatórium éves átlagai deklináció tekintetében évente 5-6 szögpercnyi növekedést mutatnak.

A szekuláris és az országos mérések célja a földi mágneses tér lassú változásának időbeli és térbeli követése. Országos méréskor közel 300 ponton történik minden komponensre kiterjedő geomágneses mérés. A szekuláris mérések megvalósítására az egyes országok szekuláris ponthálózatot tartanak fenn, amelynek pontjain 1-5 évi rendszerességgel ún. abszolútméréseket hajtanak végre.

A ma is használatos magyar szekuláris ponthálózat alapjait 1963-66-ban az ELGI (intézetünk jogelődje) rakta le. Akkor, az 1963-as próbamérések és az 1964/65-ös országos mérés eredményeit is felhasználva választották ki azt a 15 szekuláris és azt a további néhány tucat tartalék pontot, amelyek azóta is a hálózat gerincét képezik.

A kezdetektől fogva a szekuláris mérések időről-időre elvégzésre kerülnek, amelynek eredményei alkalmasak az országos méréskor kapott modelljeink (ún. normáltér-modell) aktualizálására. Legutóbbi méréssorozatunk 2008-ban volt. A pontok újramérése immár a többi európai ország szakembereivel összehangoltan, két éves rendszerességgel folyik. Az együttműködést a MagNetE nevű európai szervezet koordinálja, amelynek magunk is tagjai vagyunk.

A mérések elvégzéséhez az abszolút mérésekhez is felhasznált mágnesmentes teodolitot, Overhauser magnetométert, a földrajzi irányok meghatározásához pedig GPS berendezéseket használtunk fel (ld. 1. ábra). 

Az útvonalpontok irányainak meghatározásához Magyarország deklinációjának térbeli változását leíró modellt használtunk fel (ld. 2. ábra).

1. ábra. A mérés során felhasznált berendezések
 
 
2. ábra. A számítások során felhasznált modell 2003-as évre vonatkoztatott változatából számított izonogonok