Projektzáró rendezvény az intézetben

2017. április 27-én a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet székházában került sor a „Részvétel a Geotermikus energia helyzetének áttekintése rövid kurzuson – Addicionális tevékenység" című projekt zárórendezvényére (a projekt száma: HU03-0016-C1-2014).

A 2017. február 21. – 2017. április 30. között zajló pályázat feladatait az intézet kutatói az EGT Alap 141 ezer € összegű támogatásával valósították meg.

A záróeseményen a projekt vezetőjének, Nádor Annamáriának bevezető előadása után Kovács Attila Csaba ismertette a pályázat keretében elkészített tanulmányt, amely egy geotermikus energiakinyerésre potenciálisan alkalmas, jelentős hőpiaccal rendelkező mintaterületre készült Vecsés térségében.
Az archív geofizikai és földtani adatok újraértelmezésével, valamint a legújabb mérései adatok integrálásával a korábbinál sokkal pontosabb 3 dimenziós földtani modell készült. A modell alapján egy új termelő-visszasajtoló kútpár jövőbeli helyszínére is javaslatot tettek a kutatók, amelyből 100 C°-ot meghaladó és kb. 50l/perc hozamú termálvíz termelhető.

Ezt követően Szőcs Teodóra mutatta be a közönségnek az Alföld geotermikus távfűtéssel és városfűtéssel rendelkező déli régiójából vett 29 vízminta geokémiai elemzéseinek eredményeit, amelyek fontos információval szolgálnak a már működő fűtőrendszerek hosszútávú fenntartható üzemeltetéséhez, és az esetleges üzemeltetési problémák megelőzéséhez, valamint kezeléséhez.

Az esemény harmadik szakmai prezentációját Gál Nórától hallhatták a résztvevők, aki Magyarország termálkút-adatbázisának frissített és kiegészített verzióját ismertette. A harmonizált és tartalmilag javított adattartalom az MFGI országos fúrási adatbázisán (GeoBank) keresztül hamarosan a nagyközönség számára is elérhető lesz az interneten.

Pályázati kötelezettség volt, hogy a kutatók részt vegyenek geotermikus energia- illetve termálvíz-hasznosításhoz kapcsolódó szakmai eseményeken. Ennek kapcsán Kerékgyártó Tamás számolt be az „International Multidisciplinary Conference on Mineral and Thermal Waters (MinWat 2017) konferencia tapasztalatairól (az esemény helyszíne és időpontja: Portugália, 2017 március 26-31).

A záróesemény utolsó pontjaként Szlepák Tímea tett közzé 11 db, pályázati támogatásból beszerzett nemzetközi szakkönyvet, amelyek a geotermikus energiahasznosítás és termálvízelemzés legújabb irányzatait részletezik. Ezek a kiadványok az MFGI könyvtárában az érdeklődő szakmai közönség számára is hozzáférhetőek.

A pályázat keretében elkészült tanulmányok letölthetőek itt: