Pályázat indult a geotermikus energiahasznosítás lehetőségeiről

 
A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet kutatói 2016 második felében vettek részt a National Energy Authority által meghirdetett, Izlandon szervezett, "Geotermikus energia helyzetének áttekintése" elnevezésű rövidkurzuson, az EGT Alap Megújuló Energia Programjának (HU03) finanszírozása által. 
Az itt megismert technológiák, alternatív megoldások és a szakmai tapasztalatcsere alapozták meg a kurzus kiegészítő pályázatát, amely 2017. február 20. és 2017. április 30. között zajlik, az EGT Alap 141 ezer € összegű támogatásával.
 
A pályázat keretében futó szakmai feladatok szorosan illeszkednek a Megújuló Energia Program céljaihoz. Köztük fontos szerepet tölt be egy tanulmány létrehozása, amely geotermikus energiakinyerésre potenciálisan alkalmas, valós hőpiaccal rendelkező mintaterületre készül. A tanulmány azt kívánja bemutatni, hogy földtani-geofizikai módszerekkel, illetve földtani-vízföldtani modell alkotásával mennyiben növelhető az első sikeres termelő-visszasajtoló kútpár lefúrásának valószínűsége. 
Új termálvíz- és vízkőkiválás-minták begyűjtésére és elemzésére irányul a projekt másik részfeladata. A minták gyűjtése az Alföld geotermikus távfűtéssel és városfűtéssel rendelkező déli régiójában történik. A vizsgálat a termálvizek összetételének pontosabb megismerését célozza, amely a már működő geotermikus fűtőrendszerek hosszútávú fenntartható üzemeltetéséhez, és az esetleges üzemeltetési problémák megelőzéséhez, valamint kezeléséhez járulhat hozzá. 
További, jelentős feladat Magyarország termálkút-adatbázisának ellenőrzése, kiegészítése és frissítése. Ez a 2014-ben összeállított országos geotermikus adatbázis tartalmi felülvizsgálatát, valamint az adatok egységesítését és pontosítását jelenti. A harmonizált teljes adattartalom a MFGI országos fúrási adatbázisába (GeoBank) kerül integrálásra. 
A pályázathoz kapcsolódó egyéb kötelezettség egyfelől geotermikus energia- illetve termálvíz-hasznosításhoz kapcsolódó szakmai eseményeken való részvétel, másrészt pedig geotermikus energiahasznosítással vagy termálvizek elemzésével foglalkozó, az utóbbi években kiadott nemzetközi szakkönyvek beszerzése.