MINATURA projektértekezlet Bolognában

2017. január 24-25-én intézetünk két munkatársa, Dr. Horváth Zoltán és Sári Katalin Bolognába utazott, hogy Emilia-Romagna Régió Környezet-, Talaj- és Partvédelmi Hatósága munkatársaival közösen kidolgozzák az ásványvagyon-védelmi koncepció területrendezési gyakorlatba illesztéséről szóló útmutatót, amely a MINATURA2020 projekt 3.2 sz. terméke lesz.
A feladatot magában foglaló, 3. munkacsomag vezetője az MFGI, a konkrét feladatért pedig Emilia-Romagna Régió Környezet-, Talaj- és Partvédelmi Hatósága felelős. Az értekezlet a konzorciumi tagok számára nyitott volt, így a szlovák Dionýz Štúr Állami Földtani Szolgálat egy munkatársa is részt vett rajta.
 
Az Útmutatóhoz alapul szolgál az MFGI-ben készült Multiszektorális elemzés, amely átfogó képet ad a projektben résztvevő országok ásványvagyon-szakpolitikájáról és az ehhez kapcsolódó egyéb ágazatokról (pl. területrendezés, környezetvédelem). A tanulmány kimutatta, hogy a vizsgált országok három csoportra oszthatók: Egyes országokban már most jól működik az ásványvagyon-védelem (1). Más országokban a védelem nem terjed ki minden ásványi nyersanyagra vagy az előfordulások minden típusára, de valamilyen formában létezik (2). A harmadik csoportba azok az országok tartoznak, ahol nincs ásványvagyon-védelem (3). Az európai országok heterogén jogszabályi hátterét figyelembe kell venni az Útmutató elkészítése során is, amely várhatóan márciusban készül majd el.
 
A résztvevők megállapodtak abban, hogy leírják a saját országukban vagy régiójukban működő, bányanyitást és működtetést támogató engedélyeztetési folyamatot, kiemelve az ásványvagyon-védelmet, illetve készítenek egy folyamatábrát a főbb szakpolitikai keretekkel, a releváns hatóságok szerepéről, illetve a bányanyitásban, működtetésben érdekeltek lehetőségeivel-kötelezettségeivel együtt. A konzorcium partnerektől is megfelelő információt fognak kérni a magyar és olasz kollégák, majd azt is felhasználják az „közérdekű ásványi nyersanyagok” koncepciójának tagországi, illetve EU-s szinteket is tartalmazó Útmutató elkészítéséhez.
 
Készítették: Sári Katalin és Dr. Horváth Zoltán
 
 
Csoportkép Emilia-Romagna Regionális Hatóság épülete előtt: Zoltán Németh (SK), Christian Marasmi (IT), Horváth Zoltán (HU), Anna Rita Rizzati (IT), Massimo Romagnoli (IT), Sári Katalin (HU)