MINATURA2020 projektértekezlet Ljubljanában

A MINATURA2020 projekt 2015 januárjában indult, célja a közérdekű ásványi nyersanyag-előfordulások (MDoPI) fogalmának és módszertanának kialakítása Európai Uniós, tagországi és regionális szinteken egyaránt. 2016. november 16-17. között, Ljubljanában zajlott a projekt 3. értekezlete, amelyen intézetünkből Dr. Horváth Zoltán, Sári Katalin és Szabó Katalin vett részt.
 
A kétnapos rendezvény első napján a szakmai munkacsomagok (WP1–4) vezetői bemutatták a munkacsomagok állását, ismertették az elvégezett munkát és a jövőbeli feladatokat. A délután folyamán a résztvevők a WP-k kapcsán felmerült kérdéseket tárgyalták meg, majd interaktív módon, kislétszámú csoportra osztva fejtették ki a véleményünket az egyes témakörökkel kapcsolatban.
 
A projekt az alábbi munkacsomagokból áll:
 
WP1 – A jelenlegi területhasználati konfliktusok feltárása esettanulmányokon keresztül 
WP2 – Az MDoPI definiálása, és az ehhez szükséges minősítő paraméterek meghatározása
WP3 – Az MFGI által vezetett munkacsomag a szabályozási keretrendszerrel foglalkozik. 2016-ban elkészült ehhez kapcsolódóan egy jelentés, amely a jelenlegi helyzetet mutatja be. A következő feladat egy olyan útmutató elkészítése, amely az MDoPI koncepció és a minősítő paraméterek nemzeti szintű alkalmazásához nyújt majd segítséget.
WP4 – Az MDoPI-kijelölés alkalmazhatóságának tesztelése a WP1-ben kijelölt mintaterületeken 
WP5 – Az MDoPI-témakörben érintett szakemberek és szervezetek konzultációja
WP6 – Kommunikációs tevékenység
WP7 – Projektmanagement
 
A rendezvény második napján főként a WP5-höz kapcsolódó konzultációkról volt szó. A projekt keretében már minden résztvevő országban lezajlott egy konzultáció. Az első hazai konzultáció 2016. március 3-án, a IX. Kő- és Kavicsbányász Napok keretében került megrendezésre. A projekt időtartama alatt minden résztvevő országban további két konzultáció lesz még, amelyek eredményeképpen megalakul az Érintettek Tanácsa, nemzeti és európai szinten.
 
A magyar Kollégák hatékony egyeztetést végeztek a Bolognai Egyetem képviselőivel, hogy az ásványvagyon-védelmet szolgáló Útmutató, majd Közös Jövőkép kialakítása érdekében a vázlat elkészülhessen, illetve a szükséges információk rendelkezésre álljanak.
 
 
Összeállította: Sári Katalin és Horváth Zoltán