Böckh János nemesi oklevele a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetben

Böckh János családja a közelmúltban nagylelkű felajánlást tett a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet felé. Az intézet egykori igazgatójának Amerikában élő dédunokája, Mat Böckh és felesége, valamint fiuk és menyük kiállítás céljából átadták Böckh János 1907-ben kelt nemesi oklevelét, sőt, az oklevél bemutatására az épülethez illő vitrint is készíttettek. A szervezőmunkát Böckh János ükunokája, Ivánka László és felesége vállalták el. A vitrint Magyari Éva tervezte.

Böckh János korának kiemelkedő tudósa volt. A Magyar Királyi Földtani Intézet 1869-es alapításától kezdve az intézet munkatársai közé tartozott, majd 1882-1908 között igazgatóként is irányította azt. Amellett, hogy kitűnő tudós volt, egyben nagyon gyakorlatias is: elindította az intézetben a rendszeres földtani térképezést, létrehozta az Agrogeológiai, a Bányageológiai, illetve a Hidrológiai Osztályt, kémiai laboratóriumot állított fel és megszervezte a hazai kőolajkutatást. Közreműködésével készült el Magyarország első, 1:1 000 000 méretarányú áttekintő földtani térképe, illetve az ő vezetéséhez fűződik az az óriási siker, amit az 1896-os milleniumi kiállításon a Földtani Intézet pavilonjában közzétett színes és gazdag nyersanyag-kollekció aratott.

Az intézet gyűjteménye számos Böckh János által gyűjtött példányt őriz. Ezek közt általa leírt típuspéldányok sokasága található, sőt érdekességként olyan mészkőpéldány is, amely 1868-ból, tehát a megalapítás előtti időkből őrződött meg.

Igazgatói tevékenységének egyik meghatározó eredménye, hogy a Földtani Intézetnek méltó otthont teremtett. Ez az impozáns székház Semsey Andor nagylelkű anyagi támogatásával, 1898–1899-ben épült fel a Stefánia úton, és átadására 1900 májusában került sor I. Ferenc József, valamint Darányi Ignác földmívelésügyi miniszter részvételével. Az uralkodót Böckh János kalauzolta körbe az intézet múzeumában és olyan élvezetesen magyarázott, hogy Ferenc József az előzetesen tervezett negyed órás itt tartózkodását fél órával meghosszabbította, ami a legnagyobb ritkaság volt tőle. Az épület létrehozásában közrejátszott szerepe, valamint életműve elismeréseként Böckh János 1907-ben kapta meg a most kiállított nemesi oklevelet.

Az átadó ünnepséget az egykori igazgató számos leszármazottja megtisztelte jelenlétével. A felajánlott gesztusért köszönetet mondott Dr. Fancsik Tamás, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet igazgatója és Dr. Palotás Klára, a Földtani és Geofizikai Gyűjteményi Főosztály vezetője. A család részéről Ivánka László osztotta meg gondolatait az egybegyűltekkel.