MFGI részvétel a MIN-GUIDE első Ásványi Nyersanyag Műhelyén Ausztriában

2016. október 4-5-e között került megrendezésre a MIN-GUIDE projekt első, ásványinyersanyag-irányítási rendszereket elemző műhelye a Bécsi Gazdasági és Üzleti Egyetemen.
A 60 résztvevőt számláló rendezvényen a legtöbb európai országot képviselte valamely ásványinyersanyag-témakörben érintett intézmény vagy szervezet (minisztériumok, hatóságok, kutatóintézetek, szakmai és civil szervezetek, Európai Bizottság). A szervezők Magyarországról Dr. Horváth Zoltánt, az MFGI Földi Erőforrás Kutatási Főosztályának vezetőjét invitálták az eseményre.

A műhely legfontosabb célja egyrészt fórum biztosítása volt a különböző szakembereknek, másrészt pedig a MIN-GUIDE projekt bemutatása, amely európai szinten térképezi a kapcsolódó szakpolitikákat, valamint on-line információs rendszert épít. Cél volt továbbá, hogy a résztvevők megvitassák a nyersanyag-szakpolitikai kérdéseket, a jó gyakorlatokat, illetve meghatározzák a hiányosságokat és szükséges lépéseket a tagállamok ásványi nyersanyagokkal kapcsolatos szemléletének és irányítási rendszereinek fejlesztése, erősítése érdekében. A jó példák között megvitatásra került többek között a Svéd és a Finn Ásványvagyon Szakpolitika, de a portugál, az osztrák, a dán és a flamand ásványi nyersanyagokkal kapcsolatos gyakorlatok, illetve a vonatkozó területfejlesztési szakpolitikák kulcsfontosságú elemei is azonosítva lettek. Ezek a következők:

  • Hatékonyabb kommunikáció az ásványi nyersanyagokkal foglalkozó állami szervek, az ipar és a civil szervezetek között.
  • A különböző szakpolitikák (bányászat, ipar, természet- és környezetvédelem, területfejlesztés, hulladékgazdálkodás) közötti kapcsolatok feltárása, a szektorokat érintő szabályozás magas szintű integrálása.
  • Az ásványi nyersanyagok fontosságának kinyilatkoztatása, ideértve az energetikai nyersanyagok mellett az építőipari aggregátumokat (homok, kavics, zúzott kő és másodlagos aggregátumok: pl. építési, bontási hulladék), továbbá stratégia kialakítása, illetve más stratégiákkal való harmonizáció (pl. ipar, infrastruktúra, gazdaság).
  • A nyersanyagokkal kapcsolatos adatok hozzáférhetőségének javítása, korszerű nyilvántartások, adatszolgáltatási rendszerek működtetése (jó adat=jó befektetés) a versenyképesség- és beruházásnövelés, azaz a gazdaság élénkítése céljából.
  • A kutatás és innováció erősítése.
  • A stratégiák végrehajtása.
  • A földtani intézményrendszer bevonása a stratégia kialakításába (svéd- és finnországbeli jó példák).

A rendezvényen megerősítésre került, hogy fontos a tagországok ásványinyersanyag-szakpolitikájának fejlesztése, a fenntarthatósági, erőforrás-hatékonysági, ásványinyersanyag-hozzáférési szempontok figyelembevételével. Egységes volt a vélemény, miszerint lényegesek a hasonló hálózatok, különösen a háttérintézmények és a minisztériumok képviselőinek részvételével, mivel így biztosítható a tagországok közötti korszerű és összehangolt, erőforrás-hatékonyságot növelő ásványinyersanyag-szemlélet kialakítása.

A sikeres bécsi rendezvényt újabb műhelyek követik: a legközelebbi  2016. december 2-án, Brüsszelben kerül megrendezésre. A hasonló projektekkel (SNAP SEE, MINERALS4EU, MINATURA2020, MICA) és kapcsolódó eredményekkel végső soron az EU-s és a tagországi ásványinyersanyag-szemlélet fejlesztéséhez lehet hozzájárulni (Raw Material Initiative, European Innovation Partnership Strategic Implementation Plan megvalósulása).

Bővebben a projektről: MIN-GUIDE

A hírt összeállította: Dr. Horváth Zoltán

Fenti fotó: a svéd és a finn (háttérben) ásványinyersanyag-szakpolitika elemzésének csoportfoglalkozása svéd, görög, angol és magyar földtudományos szakemberek részvételével.
Lenti fotó: a projekt egyik vezetője (Andreas Endl) előadást tart az Európai Innovációs Partnerség megvalósulásának lépéseiről.