Másodlagos nyersanyagok nemzetközi osztályozása az MFGI részvételével

Intézetünk adott otthont 2016. október 6-7. között a COST Action „Mining the European Anthroposphere” (MINEA) projekt munkacsoport-értekezletének. A 26 ország együttműködésével létrejött projekt célja az emberiség által termelt hulladékokban rejlő újrahasznosítási potenciál meghatározása (különös tekintettel az építési-bontási hulladékokra, szeméttelepi hulladékokra, erőművi pernyére, valamint a bányászati meddőanyagokra).

A projekt négy munkacsoportból áll, melyek feladata a következő:

1. munkacsoport: építési és bontási hulladékok hasznosítási potenciálja
2. munkacsoport: szeméttelepi hulladékok hasznosítási potenciálja
3. munkacsoport: erőművi pernye és bányászati meddőanyagok hasznosítási potenciálja
4. munkacsoport: az első három munkacsoport munkájának integrációja, nyersanyag-osztályozás kidolgozása

A projektben a következő intézeti munkatársak vesznek részt: Dr. Horváth Zoltán, Dr. Kiss János, Dr. Plank Zsuzsanna, Sári Katalin, Szabó Katalin, Vígh Csaba.
Az értekezleten a projektben közreműködő intézmények munkatársai mellett néhány meghívott előadó is jelen volt, köztük Sigurd Heiberg, a UNECE-EGRC és Mark Howson, a PERC képviseletében.
A rendezvény első napján előadások hangzottak el az elsődleges és másodlagos nyersanyagokkal, valamint a vagyonosztályozási rendszerekkel kapcsolatban. Az MFGI részéről előadást tartottak:

  • Dr. Horváth Zoltán: Geological Survey perspective and requirements: results of the EGS Survey
  • Sári Katalin: Harmonization of primary resources – example of the Hungarian mineral resource inventory
  • Vígh Csaba: Closed Mining Waste Facilities in the service of the potential assessment of secondary mineral raw materials in Hungary

Másnap, Dominic Wittmer (EC DG JRC) Európai Ásványi Nyersanyag-politikáról (EU Raw Materials Policy) szóló prezentációját követően, a résztvevők kisebb csoportokban gyűjtöttek ötleteket arra vonatkozóan, hogy a másodlagos nyersanyagok hogyan osztályozhatók.

A sikeresen zárult értekezleten a résztvevő felek megállapodtak abban, hogy előkészítik a három hulladékcsoportra vonatkozó osztályozás nemzetközi szabványok és a UNFC-2009 szerint megfeleltethető változatát, amit a Müncheni Egyetem és az MFGI Földi Erőforrás Kutatási Főosztályának szakemberei alapoznak meg, majd a belső projektegyeztetések után a PERC közreműködése mellett az ENSZ-en belül (UNECE EGRC) folytatják a fejlesztést.

A projektről bővebb információ: MINEA
A beszámolót összeállította: Szabó Katalin, Sári Katalin és Dr. Horváth Zoltán