Beszámoló a 2. Európai Ásványtani Konferenciáról

Az EMC2 konferencia az Európai Ásványtani Unió (EMU) nagyszabású, négyévente szervezett, elsősorban ásványtani konferenciája, amelynek második alkalma 2016. szeptember 12-15-e között került megrendezésre az olaszországi Riminiben. Mint a 2015-ös prágai Goldschmidt konferencián, az idei rendezvényen is Kovács István János társszervezői részvételével alakult az a szekció, amelynek témája a víz és más illó anyagok beépülése volt a Föld belsőbb öveinek ásványaiba és kőzeteibe (a szekció programja).
A szekcióba közel 30 különböző absztrakt érkezett, ami igen jelentős érdeklődésnek számít. A közülük kiválasztott 10 témából szóbeli előadások megtartására nyílt lehetőség (beleértve két összefoglaló előadást is), míg a többi témát a szerzők poszter formájában prezentálhatták.

A konferencia négy napján folyamatosan zajlottak a tematikusan szervezett előadások. A víz és illók Föld belső öveire tett hatását bemutató szekcióra szeptember 12-én délelőtt került sor, ahol a hallgatóság átlagos létszáma megközelítette a 40 főt, de a legérdekesebb előadások alatt a 100 főt is meghaladta. Ez a részvétel igen sikeresnek mondható az előző években szervezett hasonló szekciók tükrében.

A szóbeli prezentációk közt Biró Tamás, az ELTE doktorandusza tartott előadást az MFGI kollégáinak részvételével (Biró et al., 2016). Az előadás arra kereste a választ, hogy mi az oka az ignimbrit összletek belső részén található kvarc fenokristályokra jellemző jelentős víztartalom-csökkenésnek. Ennek mérésére a szerzők újszerű infravörös módszertant dolgoztak ki, ami nagyszámú minta gyors és pontos mérését teszi lehetővé, továbbá az eredmények statisztikai értékelése az esetleges nem kogenetikus xenokristályok kiszűrésében is segíthet. A dolgozat következtetése szerint az ignimbritek belső részén az alacsony víztartalom elsődleges oka a kitörést követő lassú lehűlés, ami lehetővé teszi a hidrogén diffúzióval történő „kivándorlását” a kvarc ásványszerkezetből.

A szekcióban két olyan poszter került bemutatásra, amelynek kapcsán intézetünk is érdekelt volt. Az egyik poszter azt ismertette, hogy a hidrogén milyen módon épül be a kristályosodó bazaltos olvadékból a klinopiroxén szerkezetébe (Kovács et al., 2016). A poszter alapját adó tanulmány hangsúlyozza annak a különbségnek jelentőségét, hogy a hidrogén hidroxil vagy molekuláris víz formájában van-e jelen, hiszen ez a tényező nagyban meghatározhatja a hidrogén oldhatóságát, valamint a hidrogén izotópokban jelentkező frakciónáció mértékét is. A másik poszter áttekintő jelleggel mutatta be a hidrogén beépülésének változatos módjait az olivin szerkezetébe (Blanchard et al., 2016).
A szekción túlmenően Kovács István János két másik előadásnak is társzerzője volt, melyek a Kárpát-Pannon régió alatti földköpeny geokémiai és deformációs jellegével foglalkoztak (Aradi et al., 2016; Liptai et al., 2016).

A rendezvényen került sor az EMU Kutatói Kiválósági Díjának átadására is, amelyet Kovács István János még 2015-ben nyert el. Ennek keretében szeptember 12-e délutánján a díjazott közel egy órás plenáris előadást tartott. Az előadás témája a névlegesen vízmentes ásványok kvantitatív infravörös spektrometriai vizsgálata volt, amelyben a szakterület leginkább kurrens eredményei és kihívásai összegződtek. Terítékre került jó néhány olyan kényes kérdés is, amely jelenleg még akadályokat gördít egy egységes kiértékelési protokoll megalkotása elé, de a jövőben, és közös összefogással, talán megoldódhat.  

Szöveg: Kovács István János
Fotók
fent: csoportkép a Kovács István János vezette szekció tagjairól, fotós: Biro Tamás
lent: a Kutatói Kiválósági Díj átadása, fotós: Szabó Ábel

  • Aradi L.E.*, Hidas K., Klébesz R., Kovács I., Patkó L., Zanetti A. & Szabó C.: DEFORMATION OF THE LITHOSPHERIC MANTLE BENEATH THE STYRIAN BASIN (EASTERN AUSTRIA) -  A STUDY ON PERIDOTITE XENOLITHS
  • Biró T.*, Kovács I., Karátson D., Király E., Falus G., Fancsik T. & Sándorné J.K.: SYSTEMATIC DECREASE OF HYDROXYL DEFECT CONCENTRATION IN QUARTZ PHENOCRYST FRAGMENTS WITHIN IGNIMBRITES: IMPLICATIONS FOR POST-DEPOSITIONAL DIFFUSIONAL LOSS OF HYDROGEN
  • Blanchard M.*, Ingrin J., Balan E., Kovács I. & Withers A.C.: EFFECT OF IRON AND TRIVALENT CATIONS ON OH-DEFECTS IN OLIVINE
  • Kovács I.*, Demény A., Czuppon G., Lécuyer C., Fourel F., Xia Q.-K., Liu J., Pintér Z., Király E., Török K., Szabó Á., Deloule E., Falus G., Fancsik T., Zajacz Z., Sándorné Kovács J. & Udvardi B.: WATER CONCENTRATIONS AND HYDROGEN ISOTOPE COMPOSITIONS OF ALKALINE BASALT HOSTED CLINOPYROXENE MEGACRYSTS: THE IMPORTANCE OF STRUCTURAL HYDROXYL GROUPS AND MOLECULAR WATER
  • Liptai N.*, Patkó L., Kovács I., Hidas K., O’Reilly S.Y., Griffin W.L., Pearson N.J. & Szabó C.: GEOCHEMICAL EVOLUTION OF THE UPPER MANTLE BENEATH THE NÓGRÁD-GÖMÖR VOLCANIC FIELD (N-HUNGARY – S-SLOVAKIA) AS RECONSTRUCTED FROM SPINEL PERIDOTITE XENOLITHS