A Finn Geológiai Szolgálat képviselőinek látogatása az intézetben

Az intézet 2016. május 18-án, műhelymunka keretében fogadta a Finn Geológiai Szolgálat (Geologian Tutkimuskeskus, GTK) egyes szervezeti egységeinek képviselőit. A rendezvényt két korábbi esemény is megelőzte (műhelymunka az ásványi nyersanyagpotenciál-felmérés kapcsán január 6-án; konzultáció Molnár Ferenccel, a GTK képviselőjével március 25-én).
Részben ezek eredményére alapozva, a jelenlegi műhelymunka célja az MFGI és a GTK együttműködésének előkészítése és a kölcsönös fejlődési lehetőségek feltárása volt. Emellett a találkozó mérföldkövet jelenthet abban, hogy a két földtani-geofizikai intézmény jóval korábbi együttműködései megújuljanak, illetve új alapokra helyeződjenek. (1990-2000: együttműködés víz-környezetföldtan témakörben Gaál Gábor vezetésével; illetve Minerals Intelligence Network -MINERALS4EU projekt).

A Finn Geológiai Szolgálatot képviselték:
Juha Kaija (Bedrock Construction and Site Assessment Unit), Jussi Ahonen (Groundwater Unit), Riitta Teerilahti (Environmental Geology Unit), Jouni Vuollo (Regional Geodata and Interpretation Unit), Heikki Forss (Applied Geophysics Unit), Tommi Kauppila (Industrial Environments and Recycling Unit).

Az intézetet képviselték:
Bereczki László, Gulyás Ágnes, Halupka Gábor, Hegymegi Erika, Horváth Zoltán, Kis Márta, Kiss János, Kovács Attila, Kovács István, Kun Éva (terep), Lantos Zoltán (terep), Markos Gábor, Orosz László, Plank Zsuzsanna, Sári Katalin, Sőrés László, Szalkai Ágnes, Szőcs Teodóra, Tolmács Daniella, Tóth György, Vértesy László, Vigh Csaba. 

Letölthető, részletes program

A műhely főbb témakörei a felszín alatti vizek, a geoinformatika, az ásványi nyersanyagok, a földtani-geofizikai kutatások, illetve a bányászati hulladékkörnyezet kérdéseihez kapcsolódtak. Az együttműködési lehetőségek kapcsán felmerülő témakörök részletezése itt olvasható.

Az esemény keretében Tata, Gánt, és a Velencei-hegység területére szervezett terepi kirándulás alkalmat adott a szakmai kapcsolat megerősítéséhez, valamint a lehetséges projektek körvonalazásához.

A GTK alapításáról és küldetéséről Kaija Juha tartott előadást az MFGI képviselőinek. További prezentációkban röviden bemutatásra kerültek a szolgálat főbb kutatási programjai is: úgy, mint az ásványi nyersanyag-erőforrások és ásványi nyersanyagellátás témája (ezen belül az ásványi nyersanyagok potenciálfelmérése és az öko-hatékony bányászat), az energiaellátás és környezeti hatások tárgyköre (ennek keretében az energiagazdálkodás, a tengergeológia, a globális környezeti változások), valamint a területhasználat kérdésköre (mint az urbángeológia, illetve a felszín alatti vizek és kőanyagok vizsgálata).

A prezentációk során kirajzolódott, hogy az 1885-ben alapított Finn Geológiai Szolgálat Európában az egyik legjobb példának számít a földi erőforrások kutatása, értékelése, valamint fenntartható hasznosítása tekintetében. Finnország nemzeti földtudományi információs központjaként az itt zajló kutatási programok az innovációt nemcsak a tudomány, de a technológia és az alkalmazások terén is támogatják. A szolgálat emellett aktívan vesz részt számos nemzetközi kutatási és fejlesztési projektben.
A GTK-hoz hasonlóan az intézet is fő céljának tekinti, hogy olyan földtani információkat szolgáltasson a társadalom felé, amely elősegíti a természetes erőforrásokon alapuló versenyképes gazdaság működését.

1. ábra: A GTK legfontosabb kompetenciáinak társadalmi szerepe
(Pekka A.Nurmi előadása nyomán)

A Finn Geológiai Szolgálat, mint földtudományi kutatóintézet a Foglalkoztatási és Gazdasági Minisztérium (TEM) hatásköre alá tartozik. A geológiai szolgálat kutatómunkája erősíti az ország gazdaságát és regionális fejlesztését a bányászati, energia és építőipari szektorban.
A feladatok hasonlóságának érzékeltetéséhez érdemes nevesíteni az MFGI tevékenységének alábbi, fő területeit is:

  • a földi erőforrások (beleértve az ásványi nyersanyagokat és a felszín alatti vízbázist) valamint azok fenntartható felhasználásának tanulmányozása,
  • a nemzeti földtudományi adatok kezelése és továbbítása,
  • a földtudományi információk elérhetőségének biztosítása a társadalom és az üzleti szektor számára,
  • a regionális fejlesztések támogatása,
  • szakosodott szolgáltatások biztosítása a szakmai közösség tagjainak és az üzleti megrendelőknek, valamint aktív részvétel nemzetközi projektekben.

A GTK, mint ahogyan az MFGI is, magas színvonalú minőségpolitikával rendelkezik, amely a megrendelők és egyéb partnercsoportok elégedettségén alapul, emellett figyelembe veszi a szervezeti kötelezettségvállalás folyamatos fejlesztését. Ide tartozik a geológiai adatok gyűjtése, tárolása, feldolgozása és terjesztése, valamint az ezekhez szükséges eljárások és munkamódszerek közös megfogalmazása.
Az adatforgalmazás alapelvei között szerepel a maximális „pozitív társadalmi hatás” szem előtt tartása (gazdaság, környezet, jólét szempontjából), továbbá az adat és információs szolgáltatások minőségellenőrzése, amely magában foglalja a megfelelő metaadatok és a dokumentáció csatolását, a vásárló-orientált szolgáltatás és útmutató biztosítását, valamint egy átlátható licenc-rendszert.
A vezetőség évente felülvizsgálja a minőség- és környezetvédelmi politikát és ellenőrzi, hogy a kitűzött célok megvalósultak-e. A még hatékonyabb működés elősegítéséhez kiemelt figyelmet fordít a személyes motiváció és a kompetenciák fejlesztésére is.

2.    ábra: A Finn Geológiai Szolgálat geoinformációs rendszere teljes körűen szolgálja a különböző igényű felhasználó csoportokat
(Pekka A.Nurmi előadása nyomán)

A Finn Geológiai Szolgálat további információs szolgáltatásai:
webáruház (kiadványok, térképek árusítása), könyvtár online szolgáltatásai, webes térképi szolgáltatások, „Hakku” adatkereső szolgáltatás.

Szerző: Horváth Zoltán

A terepbejárás fotói a tatai karsztforrások, illetve a gánti bauxit-külfejtés és múzeum területén készültek. Résztvevők: Heikki Forss, Juha Kaija, Szőcs Teodóra, Kovács Attila, Lantos Zoltán, Molnár Ferenc, Riitta Teerilahti, Horváth Zoltán, Jussi Ahonen, Kun Éva.