Díszoklevél-átadó ünnepség az intézetben

Eötvös Loránd zseniális találmánya, a nevét viselő torziós inga. Ez a látszólag egyszerű, ugyanakkor nagyon kifinomult műszer, melynek segítségével egy billiomodnyi pontossággal meghatározható a nehézségi erő vízszintes komponensének egységnyi távolságra eső változása, forradalmasította a kőolaj- és földgázkutatást és lehetővé tette Albert Einstein általános relativitás-elmélete alapfeltevésének nagypontosságú kísérleti bizonyítását.
Ahogyan azt tavaly már hírül adtuk, Eötvös Loránd e találmányához fűződő 3 dokumentumot az  Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) 2015-ben a Világemlékezet részévé nyilvánította.
A rangos elismerés hivatalos ünnepségére a napokban, 2016. június 6-án került sor.

A Világemlékezet listára felvett 3 dokumentum:

  • Eötvös Loránd 91 oldalas kézirata, amelyet a Göttingeni Egyetem által 1906-ban meghirdetett Beneke-pályázatra nyújtott be,
  • George Steiner, amerikai forgalmazó számára készült kereskedelmi nyomtatvány az ingáról, 1926-ból (az MFGI tulajdona),
  • A budapesti Süss Nándor-féle Preciziós Mechanikai és Optikai Intézet részére készült katalógus az ingáról, 1928-ból (az MTA tulajdona).

Az UNESCO szervezte esemény helyszíne a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Stefánia úti székháza volt, ahol az UNESCO főigazgatója által aláírt díszokleveleket az intézet képviseletében Dr. Fancsik Tamás igazgató, a Magyar Tudományos Akadémia képviseletében pedig Prof. Dr. Monok István, az MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatója vették át.
A pályázat felterjesztésében részt vevő további intézmények - az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, az Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Magyar Geofizikusok Egyesülete és a Magyarhoni Földtani Társulat - képviselői az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága által kiállított elismerő oklevélben részesültek.

Az ünnepségen Dr. Hoppál Péter, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kultúráért felelős államtitkára, valamint Dr. Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke mondtak beszédet, továbbá Vadász Gergely, az MFGI tudományos munkatársa rövid, ismeretterjesztő prezentációt tartott a torziós inga működéséről.

Az eseményre az intézet tájékoztató anyagokat  állított össze, melyek egyrészt a felterjesztett dokumentumokat mutatják be, másrészt röviden ismertetik Eötvös Loránd életét és az inga működését. Az alábbi linkeken megtekinthetők és pdf-formátumban letölthetők:

Képek forrása:
Eötvös Loránd kézirata 38. oldalának fotója: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
Fotók az ünnepségről: Csákvári Zsigmond, kultura.hu