Beszámoló az ENSZ Ásványvagyon-osztályozási Szakértői Csoport üléséről

2016. április 27–29. között került megrendezésre a UNECE (ENSZ Európai Gazdasági Bizottság) Ásványvagyon-osztályozási Szakértői Csoportjának (EGRC) 7. ülése Genfben, a Nemzetek Palotájában. A rendezvényen intézetünk munkatársai rendszeresen részt vesznek, idén Dr. Horváth Zoltán és Sári Katalin képviselte az MFGI-t; Dr. Horváth Zoltán egyúttal az Európai Földtani Szolgálatok Szövetségét, a EuroGeoSurvey-t is.


A Nemzetek palotája

Az EGRC fő feladata a UNFC-2009 ásványvagyon-osztályozási keretrendszer folyamatos fejlesztése. A UNFC-2009, azaz az ENSZ fosszilis energiahordozó- és ásványi nyersanyagkészletre és -vagyonra vonatkozó osztályozási keretrendszere egy univerzális keretrendszer, amely minden ásványi nyersanyagtípusra alkalmazható. Egyszerű, felhasználóbarát rendszer, amely hidat képez más ásványvagyon osztályozási rendszerek között, így segíti elő a nemzetközi kommunikációt.

A UNFC-2009 három szempont, a gazdasági-társasalmi realitás, a megvalósíthatóság és a földtani ismeretesség szerint osztályoz. A három szempont egy háromtengelyű koordinátarendszerben ábrázolható, így az egyes kategóriák egy-egy kóddal jellemezhetők:

A UNFC-2009 folyamatosan fejlődik, ahogy egyre több nyersanyagtípusra vonatkozóan pontosítja az alkalmazhatóságát az EGRC, ill. egyre több ásványvagyon-osztályozási rendszerrel válik összeegyeztethetővé a harmonizációs dokumentumok segítségével. Az idei értekezlet legfontosabb fejleményei az alábbiak:

  • A UNFC-2009 felülvizsgálata várható 2018 után, a szilárd ásványi nyersanyagokra vonatkozó CRIRSCO, és a szénhidrogéneket osztályozó PRMS rendszerek változásainak függvényében.
  • A „projekt” definícióját elfogadta az EGRC.
  • A következő ülésre elkészül G tengely (földtani ismeretesség) nevének és kategóriái definícióinak változására vonatkozó javaslat.
  • A „hites személlyel” kapcsolatos ajánlások szintén a következő ülésre készülnek majd el.
  • Hamarosan megjelenik a UNFC-2009 és az orosz rendszerben nyilvántartott szénhidrogének harmonizációs dokumentumának első változata.
  • A UNFC-2009 megújuló energiaforrásokra történő alkalmazásáról szóló előírást elfogadta az EGRC. Hamarosan megjelenik a geotermiára vonatkozó előírások első változata. Egyéb megújulókkal (szél-, nap- és vízenergia) kapcsolatban is várhatóan elindul a munka.
  • Megjelent egy útmutató a UNFC-2009 nukleáris energiaforrásokra történő alkalmazásáról, és készül egy kézikönyv, amely bevált gyakorlatokat mutat be ezzel kapcsolatban.
  • A besajtolási projektekre vonatkozóan (CO2-elhelyezés, termálvíz-visszasajtolás) finomítják az előírásokat.
  • Munkacsoport alakult azzal a céllal, hogy útmutatót készítsen arról, hogyan kell figyelembe venni a környezetvédelmi és társadalmi kérdéseket az E tengely osztályainak megállapításánál.

Az ülésen Dr. Horváth Zoltán előadást tartott „Report on the project to harmonize the Hungarian classification (MFGI) and development of a EuroGeoSurveys – Mineral Resources Expert Group (MREG) position” címmel. Az előadásban elhangzott a hazai projekt és nyersanyagonként egy-egy esettanulmány bemutatása, valamint az EGS MREG (EuroGeoSurveys Mineral Resources Expert Group) felmérésének eredményei.

Az értekezleten való részvétel az MFGI számára azért fontos, mert az intézet Földi Erőforrás Kutatási Főosztályán 2013 óta működik a "Nemzetközi ásványvagyon-nyilvántartási rendszerek áttekintése / hazai bevezetésének előkészítése" c. projekt, amelynek fontos részét képezi az említett rendszerek megismerése, ill. változásaik követése. Ez a UNECE EGRC ülésein globális szinten valósul meg. A rendezvény emellett kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy bemutassuk a hazai harmonizációs törekvések, és visszajelzéseket kapjunk ezekkel kapcsolatban.

Az ülésen egy-egy poszter segítségével bemutattuk a MINATURA2020 és MICA elnevezésű, EU-s projekteket is. A MINATURA2020 projekt célja az ún. „közérdekű ásványi nyersanyag-lelőhelyek” fogalmának meghatározása, és ezek védelmének kidolgozása. A projekt 2015–2018 között működik, az MFGI a szabályozási keretrendszert vizsgáló munkacsomag vezetőjeként vesz részt benne. MICA (Mineral Intelligence Capacity Analysis) projekt 2015 decemberében indult, célja az ásványi nyersanyag-témakörben összegyűlt adatok és információk rendszerezése, hozzáférhetővé tétele az érintettek számára. Intézetünk a projekt érintettek igényeinek felmérésével foglalkozó munkacsomagjában vesz részt társult félként.


Balról: Slavko Šolar, az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóságának képviseletében, valamint Sári Katalin és Dr. Horváth Zoltán

Összeállította: Sári Katalin