Tájegységi- és földtani magyarázók

Budai Tamás–Császár Géza–Csillag Gábor–Dudko Antonyina–Koloszár László– Majoros György (1999): A Balaton–felvidék földtana. Magyarázó a Balaton–felvidék földtani térképéhez, 1:50 000. – Geology of the Balaton Highland. Explanation to the Geological Map of the Balaton Highland, 1:50 000. Budapest, 257 p., 47 t., 3 mell. (A MÁFI alkalmi kiadványa ; 197.) (Magyarország tájegységi térképsorozata – Regional Map Series of Hungary) 

Gyalog László–Horváth István (szerk.); Horváth István– Daridáné Tichy Mária–Dudko Antonyna, Gyalog László, Ódor László  (2004): A Velencei-hegység és a Balatonfő földtana. Magyarázó a Velencei-hegység földtani térképéhez (1:25 000) és a Balatonfő-Velencei-hegység mélyföldtani térképéhez (1:100 000). – Geology of the Velence Hills and the Balatonfő. Explanatory Book of the Geological Map of the Velence Hills (1:25 000) and the Geological Map of Pre-Sarmatian Surface of the Balatonfő-Velence Area (1:100 000). Budapest, 316 p. (Magyarország tájegységi térképsorozata – Regional Map Series of Hungary)

Pelikán Pál (szerk.), Budai Tamás (szerk.közreműköd.); Less György–Kovács Sándor–Pelikán Pál–Pentelényi László–Sásdi László  (2005): A Bükk hegység földtana. Magyarázó a Bükk-hegység földtani térképéhez (1: 50 000). – Geology of the Bükk Mountains. Explanatory Book to the Geological Ma pof the Bükk Mountains (1: 50 000). Budapest, 284 p.      
(Magyarország tájegységi térképsorozata – Regional Map Series of Hungary)    

Szentpétery Ildikó–Less György (szerk.); Less György, Kovács Sándor, Szentpétery Ildikó, Grill József, Róth László, Gyuricza György, Sásdi László, Piros Olga, Réti Zsolt, Elsholz László, Árkai Péter, Nagy Elemér†, Borka Zsolt, Harnos János, Zelenka Tibor (2006): Az Aggtelek-Rudabányai-hegység földtana. Magyarázó az Aggtelek-Rudabányai-hegység 1988-ban megjelent 1:25 000 mératarányú fedetlen földtani térképéhez . Budapest, 92 p.     
(Magyarország tájegységi térképsorozata – Regional Map Series of Hungary)

Budai Tamás – Fodor László (szerk.); Budai Tamás – Császár Géza – Csillag Gábor – Fodor László – Gál Nóra – Kercsmár Zsolt – Kordos László – Pálfalvi Sarolta – Selmeczi Ildikó (2008): A Vértes hegység földtana. Magyarázó a Vértes hegység földtani térképéhez (1 : 50 000) – Geology of the Vértes Hills. Explanatory Book to the Geological Map of the Vértes Hills (1 : 50 000). 368 p.
(Magyarország tájegységi térképsorozata – Regional Map Series of Hungary)      

Balla Zoltán, Gyalog László (szerk.); Balla Zoltán, Császár Géza, Gulácsi Zoltán, Gyalog László, Kaiser Miklós, Király Edit, Koloszár László, Koroknai Balázs, Magyari Árpád, Maros Gyula, Marsi István, Molnár Péter, Rotárné Szalkai Ágnes, Tóth György (2009): A Mórágyi–rög északkeleti részének földtana. Magyarázó a Mórágyi–rög ÉK-i részének földtani térképsorozatához (1:10 000). Budapest, 283 p.
(Magyarország tájegységi térképsorozata – Regional Map Series of Hungary)

Balla, Zoltán, Gyalog, László (ed. by); Balla, Zoltán, Császár, Géza, Gulácsi, Zoltán, Gyalog, László, Kaiser, Miklós, Király, Edit, Koloszár, László, Koroknai, Balázs, Magyari, Árpád, Maros, Gyula, Marsi, István, Molnár, Péter, Rotárné Szalkai, Ágnes, Tóth, György (2009): Geology of the North–eastern Part of the Mórágy Block. Explanatory Notes to the Geological Map–series of the North–eastern Part of the Mórágy Block (1:10 000). Budapest, 216 p.
(Magyarország tájegységi térképsorozata – Regional Map Series of Hungary)
 

Haas János, Budai Tamás (szerk.); Haas János – Budai Tamás – Csontos László – Fodor László – Konrád Gyula – Koroknai Balázs (2014)Magyarország prekainozoos medencealjzatának földtana. Magyarázó „Magyarország pre–kainozoos földtani térképéhez” (1: 500 000). Budapest, 71 p.
(Magyarország földtani térképsorozata – Geological Map Series of Hungary)

Haas, János, Budai, Tamás (eds.); Haas, János – Budai, Tamás – Csontos, László – Fodor, László – Konrád, Gyula – Koroknai, Balázs (2014)Geology of the pre–Cenozoic basement of Hungary. Explanatory notes for „Pre–Cenozoic geological map of Hungary
(1: 500 000). Budapest, 73 p.
(Magyarország földtani térképsorozata – Geological Map Series of Hungary)

Kercsmár Zsolt (szerk.); Budai Tamás, Csillag Gábor, Kercsmár Zsolt, Selmeczi Ildikó, Sztanó Orsolya (2015): Magyarország felszíni képződményeinek földtana.
Magyarázó Magyarország földtani térképéhez (1: 500 000). Budapest, 62 p.
(Magyarország földtani térképsorozata – Geological Map Series of Hungary)      

Kercsmár, Zsolt (editor); Budai, Tamás, Csillag, Gábor, Kercsmár, Zsolt, Selmeczi, Ildikó, Sztanó, Orsolya (2015): Surface geology of Hungary. Explanatory notes to the Geological map of Hungary (1: 500 000). Budapest, 66 p.
(Magyarország földtani térképsorozata – Geological Map Series of Hungary)