Felmérés a közérdekű ásványi nyersanyag lelőhelyekkel kapcsolatos koncepcióról

 

A 2015-ben indult, 19 európai ország 24 szervezetét tömörítő Minatura2020 projekt célja a közérdekű ásványi nyersanyag-előfordulások (Mineral Deposits of Public Importance, MDoPI) koncepciójának és módszertanának kidolgozása. A projekt fontos részét képezi az ásványvagyon-védelem kérdésében érintett felek bevonása az MDoPI koncepció kialakításába. Az érintettek véleménynyilvánításának egyik eszköze a projekt honlapján található felmérés (http://www.mfgi.hu/minatura/login.php).

A kérdőívezés végső célja az összeurópai véleményformálás, amelyhez lényeges, hogy minél több ásványi nyersanyagok kapcsán érintett szervezet, szakember nyilatkozzon az ásványi nyersanyag szakpolitikai keretszabályozás, illetve az ásványvagyon-védelem témakörökben.

A felmérés különböző témakörökből áll, amelyekhez választható állítások tartoznak. A felmérést kitöltők egy ötfokozatú skála segítségével fejezhetik ki, hogy mennyire értenek egyet az állításokban foglaltakkal, illetve szabadszöveges megjegyzésekkel bővebben is kifejthetik a véleményüket.

A felmérést kitöltő megadja, mely országból származik (arra az országra vonatkozóan kell kitölteni a kérdőívet), illetve milyen szektort képvisel, (pl. közigazgatás, regionális vagy helyi önkormányzat, hatóság, kutatóintézet, ipar és ezen belül bányászat, feldolgozás, építőipar, továbbá civil szervezet stb.) Ennek alapján mérhetőek lesznek a regionális és szektoriális különbségek.
A felmérés az Európai Innovációs Partnerségre vonatkozó néhány általános kérdéssel kezdődik, és három témakörből épül fel: ásványvagyon-tervezés, akadályok, megoldások.

Az első rész a tervezés mellett az ásványi nyersanyag-védelemmel és a közérdekű ásványi nyersanyag-előfordulásokkal kapcsolatos állításokat tartalmaz. A kitöltő megadhatja, hogy véleménye szerint mennyire működik jól az ásványvagyon-tervezés és -védelem, illetve megfogalmazhatja a közérdekű ásványi nyersanyag-előfordulásokkal kapcsolatos nézetét.

A felmérés második része az ásványi nyersanyag-kitermelést érintő különböző akadályokra kérdez rá. A válaszolók kifejthetik véleményüket azzal kapcsolatban, hogy mely tényezők akadályozzák a bányanyitást és az előfordulások hozzáférhetőségét (engedélyezési problémák, társadalmi ellenállás, területhasználati kérdések, a tervezés hiánya stb.). A felmérés az ásványvagyon-gazdálkodás nehézségeivel (pl. a szükséges információk hiányával) és a bányászat társadalmi megítélésével is foglalkozik.

A harmadik rész a lehetséges megoldásokra összpontosít, és kitér a kereslet előrejelzésének és a kínálat meghatározásának feltételeire is. A válaszoló kiválaszthatja, hogy véleménye szerint mely ipari-fejlesztési területeket és szempontokat érdemes figyelembe venni. Több kérdés is vonatkozik az ásványvagyon-gazdálkodásra (például, hogy melyek a legfontosabb eszközei, milyen EU-s intézkedés segítené elő, mely hatóság kezelje az ezzel kapcsolatos információkat). Az utolsó kérdés a határon átnyúló ásványi nyersanyag-kereskedelemre vonatkozik.

Kérjük, a felmérés kitöltésével segítse munkánkat, és járuljon hozzá a közérdekű ásványi nyersanyag-előfordulások koncepciójának kialakításához!

A kitöltéshez útmutató elérhető itt: MINATURA_How_to_use_the_survey ppt

Készítette: Szabó Katalin, Sári Katalin, Horváth Zoltán