A "MINATURA 2020" c. projekt 1. előrehaladási értekezlete

2015. november 16. és 19. között került megrendezésre az Európai Unió "Horizon 2020" elnevezésű kutatási és innovációs programja által támogatott "MINATURA 2020" c. projekt első előrehaladási értekezlete. A projekt célja az ún. közérdekű ásványi nyersanyag előfordulások kijelölése, valamint módszertan kidolgozása mindezek védelmére.
Az értekezlet célja egyrészt az egyes munkacsoportok által eddig elvégzettek bemutatása volt, másrészt a projektben résztvevő szervezetek felkészülése a nemzeti konzultációs fórumokra. Az értekezlet résztvevőinek listája itt elérhető.

A projekt a következő munkacsoportokból áll:

  • WP1: A területhasználat vizsgálata (esettanulmányok)
  • WP2: Összehangolt térképezési keret
  • WP3: Jogszabályi háttér (vezető: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet)
  • WP4: A módszertan tesztelése (esettanulmányok)
  • WP5: Az érintett felek részvétele
  • WP6: A projekt eredményeinek terjesztése
  • WP7: Projektmenedzsment

Az WP1 munkacsoport beszámolt a nyolc esettanulmányon alapuló digitális adatbázis létrehozásáról, továbbá javaslatot tett a "Minerals4EU" c. projekttel való kapcsolat kiépítésére.

A WP2 munkacsoport 2015 júliusára elkészült első munkaközi anyagát a résztvevők többsége már véleményezte. Elhangzott, hogy a közérdekű ásványi nyersanyag előfordulás fogalmának meghatározásakor a prognosztikus területeket is fontos lenne figyelembe venni, illetve szükséges lenne a különböző védettségi kategóriák bevezetése. (A közérdekű ásványi nyersanyag lelőhely fogalmának pontos meghatározása céljából 2016. január 21-én kerül sor egy workshopra Ausztriában, amelyen az MFGI munkatársai is részt vesznek.)

A WP3 munkacsoport beszámolója keretében Dr. Horváth Zoltán részletesebben ismertetett egy európai - ezen belül is dél-kelet európai - áttekintést az ásványi nyersanyaggal kapcsolatos stratégiákról (javasolt gyakorlatok: pl. Ausztria, Finnország, Svédország), valamint az aggregátum-tervezésről (a SNAP SEE projekt gyakorlata alapján). Ismertette továbbá az MFGI munkatársai által készített, a résztvevő országok ásványvagyon szakpolitikájának áttekintését szolgáló két kérdőív-tervezetet, amely alapján az értekezlet résztvevői kiválasztották a projekt során alkalmazandó verziót.

A WP4 munkacsoport előadásában bemutatta vállalt feladata következő lépéseit, amelyek között szerepel a potenciálisan védelem alá helyezendő ásványi nyersanyag előfordulások listájának esettanulmányi szinten való elkészítése is.

Az értekezleten önálló előadások is elhangzottak. Slavko Šolar az Európai Bizottság szakértője hangsúlyozta, hogy a keretrendszernek már meglévő, bevált gyakorlatra kell épülnie, illetve hogy a Natura2000 program nem jelent közvetlen bányászati tilalmat. Mint említette, a programnak jelentős hatása lehet az EU szintű ásványvagyon szabályozásra. Daniel Cassard előadásában pedig az ásványvagyon előfordulások előrejelezhetőségének fontosságát emelte ki. 


Előadás a díszteremben


Az értekezleten résztvevők csoportképe

Az esemény negyedik napján egy kirándulásra került sor, melynek során a résztvevők megtekintették a Colas Északkő csák-dombi andezitbányáját (Szob); a bajdázói felhagyott dácit-kőfejtőt és egy 18. századi felhagyott vasbánya táróját (Királyrét).


Látogatás a csák-dombi andezit-bányában

Az összefoglalót készítette: Szabó Katalin, Horváth Zoltán