Ásványi nyersanyagokkal kapcsolatos műhely az MFGI-ben

Ásványi nyersanyagokkal kapcsolatos műhely az MFGI-ben

 

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) „műhely” foglalkozást szervezett 2016. január 6-án az ásványi nyersanyag képződési rendszerek és az ásványi nyersanyag potenciál-felmérések elmélete és gyakorlata témakörökben.
A műhely jellegű előadódélután célja volt, hogy az MFGI ásványi nyersanyag potenciál-felméréssel foglalkozó projektvezetői jobban megismerhessék egymás tapasztalatait a különböző ásványi nyersanyagoknál alkalmazott módszerekkel kapcsolatban, elősegítve a minél hatékonyabb, magas színvonalú munkavégzést. Bár a műhely során az intézet és a Magyar Bányászati Földtani Hivatal képviseletében résztvevő kollégák elsősorban a hazai ásványi nyersanyagokkal kapcsolatos feladatokra összpontosítottak, Dr. Molnár Ferenc meghívott előadó (Finn Geológiai Szolgálat) a nemzetközi tapasztalatokat is bemutatta.

Az előadódélutánon az ásványi nyersanyag csoportok mindegyike ismertetésre került. Szilárd ásványi nyersanyagon belül előadások hangzottak el a nem energia típusú, nem-fémes szilárd ásványi nyersanyagokról (főleg építőipari alapanyagok) és az ércekről, illetve az energia típusú szenekről. A folyékony, főleg energia típusú ásványi nyersanyagokat az MFGI projektvezető munkatársai a szénhidrogének és a geotermikus energia szerint tárgyalták. Külön előadás szólt a földtani közeg hasznosításáról a szén-dioxid elhelyezés vonatkozásában. A szilárd és a folyékony típusú ásványi nyersanyag előadásokat tartalmazó blokkokat viták követték.  Az előadó délután programja ide kattintva megtekinthető.

Az esemény megnyitóján Dr. Fancsik Tamás, az MFGI igazgatója nyitó gondolataiban a potenciál-felmérések és tudományos munka szerepéről beszélt, amelyek az ásványi nyersanyag-gazdálkodást támogatják. Dr. Molnár Ferenc az ásványi nyersanyagkutatás Európai Unióban betöltött helyzetét és lehetőségeit vázolta, illetve ásványképződési rendszermodelleket mutatott be, amelyek az ásványi nyersanyagpotenciál értékelésben alkalmazhatók. Dr. Horváth Zoltán a hazai nemfémes potenciál-felmérés eddigi eredményeit mutatta be, külön kiemelve az ásványi nyersanyag-hozzáférést vizsgáló módszereket EU-s projektekre is támaszkodva. Dr. Török Kálmán a hazai ércpotenciál-felmérésről tartott előadást Rudabánya példáján. Dr. Püspöki Zoltán a szénmedencék szekvenciasztratigráfiai vizsgálatának alkalmazhatóságát mutatta be az ásványi nyersanyag-kutatás támogatására. Dr. Zilahi-Sebess László és Dr. Nádor Annamária a hazai geotermia potenciál-felmérések kapcsán felhasznált adatokról, a nemzetközi osztályozás szerepéről, az alkalmazott módszerekről, modellekről beszélt példákkal. Kovács Zsolt a szénhidrogén potenciál-felmérések és a koncessziós feladatok kapcsolatát értékelte. Dr. Falus György a "Földtani egységek szén-dioxidtároló kapacitása - potenciál-felmérés, nemzetközi gyakorlat, hazai előzetes eredmények" c. előadást tartotta meg.

A vitában megerősítésre került, hogy a magas színvonalú ásványi nyersanyag potenciál-felmérés dinamikusan fejlődő adatbázisokat eredményez, amelyekben kulcsfontosságúak mind az intézeti alapadatbázisok (pl. földtani, fúrási, megkutatottsági), mind pedig az MBFH által kezelt, vállalkozói adatszolgáltatás kapcsán gyarapodó kutatási eredmények. Az összes ásványi nyersanyag potenciáljának országos és regionális meghatározása és pontosítása tehát további kutatást, illetve értékelést igényel, azonban az elért eredmények kiválóan alkalmasak stratégia megalapozásra. Az ásványi nyersanyag stratégiát szoros kapcsolatban érdemes kezelni a bányászatot érintő kérdésekkel, ipastratégiába javasolt ágyazni, illetve Dr. Pálvölgyi Tamás (MFGI igazgatóhelyettes, Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezető) véleménye alapján a természeti erőforrásokkal és területfejlesztéssel kapcsolatos stratégiákat szükséges integrálni.

A hírt összeállította: Dr. Horváth Zoltán        

Kapcsolódó képek:


Dr. Molnár Ferenc előadása az ásványi nyersanyag képződési rendszerek és a potenciál-felmérés  kapcsolatáról.


Dr. Nádor Annamária előadása a hazai geotermikus energia potenciál-felmérésről az ENSZ osztályozás tükrében.