A hónap térképe, november

Szabó József: Tokaj-Hegyalja földtani s szőlőmivelési térképe, 1865
 
A térkép az 1867-es kiadású Tokaj-Hegyaljai Album (szerk.: Szabó József, Török István) térképmellékleteként jelent meg. A négy nyelven (magyar, német, francia, angol) íródott művet a Tokaj-Hegyaljai Bormívelő Egyesület adta ki.
 
Idézet az előszóból:
    “E munka a tokaj-hegyaljai bormivelő-egyesület határozata folytán került sajtó alá.
    Czélja: megismertetni a Tokaj-Hegyalját, mint a világhirű tokaji bor szőlőhegy-vidékét; feltüntetni: hogy mennyi szépség- és nagyszerűséggel alkotta a természet a borkirály számára eme székhelyét; bebizonyítani, hogy e hegyvidék ugy államgazdászati mint kereskedelmi szempontból fontos is, területének elegendő nagysága s a szőlőmüvelés azon fejlettsége által, melyet százados tapasztalatok, s a czélszerű utáni kitartó törekvés érleltek meg.
   Felmutatni azon természeti, szellemi és kézi erőket, melyeken a termelés czélszerűségének biztossága nyugszik; ugy a létező közlekedési eszközöket s azon egyéb körülményeket, melyek a hegyaljai borok kereskedési forgalomba hozatalára oly kedvezőleg alakulvák.
    Megismertetni Tokaj-Hegyalját, nem csak ugy mint vidéket egészében, hanem egyes részeiben, városaiban, hegyvonalaiban, folyóiban s egyes szépségeiben; megismertetni végre népességi, földirati, földtani, talajismereti, növény- és vegytani tekintetben.
...
    A térkép az eredeti katonai felvétel (1"=400°) fél mérvében van adva, s abból nem csak az egész Hegyalja geographiai helyzete, hanem szőlővel s erdővel borított területek, ugy szintén a talaj s kőzet-viszonyok is kivehetők.”