Meghívó előadói délutánra

Minden érdeklődőt várunk A litoszféra-kutatás legfrissebb hazai eredményei” című előadói délutánra, amelynek

időpontja: 2015. november 26-a (csütörtök), 13:00 óra

helyszíne: az MFGI Stefánia úti székházának Díszterme (1143 Budapest, Stefánia út 14.).

A rendezvény keretében a hazai szakmai műhelyek mutatják be legfrissebb eredményeiket és az előadások után lehetőség nyílik azok nyilvános megvitatására is.

PROGRAM:

13:20 - Fancsik Tamás: Megnyitó

13:30 - Horváth és mtsai: A Pannon-medence recens geodinamikája: új eredmények

13:50 - Kiss: Képek, térképek, szelvények — litoszféra, a geofizikai adatok alapján

14:10: - Klébesz és mtsaiA Nógrád-Gömör Vulkáni Terület alatti felsőköpeny integrált geofizikai és geokémiai kutatásának legújabb eredményei

14:30 - Dégi és mtsai: A Balaton-felvidék alatti alsó kéreg kivékonyodását kísérő folyamatok gránát után képződött kelifites szegélyek 3D mikroszerkezete, a reakciótermékek kristálytani orientáció eloszlása és szubmikrométeres léptékű kémiai heterogenitásai alapján

14:50: Diszkusszió

15:10: Szünet

15:20 - Kovács és mtsai: A pargazitos amfibol jelentősége a litoszféra-asztenoszféra határ meghatátozásában 

15:40 - Harangi és mtsai. A litoszféra-asztenoszféra határ bazaltos magma összetétel és olvadási modellek alapján

16:00 - Gúthy és mtsai: Szénhidrogén kutató technológiával készült szeizmikus szelvények felhasználása a litoszféra kutatásban

16:20 - Aradi és mtsai: A köpenylitoszféra fejlődése a Stájer-medencében - xenolitok tanulmányozása alapján

16:40 - Diszkusszió

A program pdf formátumban letölthető