Papszigeti Talajhőáram-megfigyelő állomás

Témavezető: Merényi László 

A projekt feladata a Papszigeti Talajhőáram-megfigyelő állomás fenntartása, a teszt üzemű hőáram- és hőmérsékletmérések valamint egyéb, kiegészítő mérések számítógépes és műszeres infrastruktúrájának biztosítása, üzemeltetése. A mérési és számítási módszerek fejlesztése és tesztelése nemcsak a Papszigeti tesztterületen történik, hanem lehetőség szerint működő talajszondás rendszerek mellett is. A mérési módszerek magukba foglalják a felszín alatti közvetlen hőáram-mérést és hőmérséklet-mérést, valamint a talaj-hővezetőképesség és hőkapacitás mérésére használható termikus teszteket.

A felszín alatti konduktív és advektív hőtranszportot is figyelembe vevő számítógépes modelleket egyrészt ezen mérések ellenőrzésére, fejlesztésére, másrészt a geotermikus energiahasznosítási projektek hatásának, fenntarthatóságának a vizsgálatára használjuk. A földhő-hasznosításhoz kapcsolódó épületgépészeti rendszerek modellezésével is foglalkozunk. Az alábbi animáció egy 100 méter mély talajszonda modellezett működését szemlélteti (részletek itt).
 

Projekteredmények:

A sekély geotermikus rendszerek felmérését célzó felszínközeli hőmérsékletmérések módszertanának fejlődése. A mérést kiértékelő szoftver fejlesztése. Új adatsorok különböző mélységekről és helyekről a felszínközeli hőmérsékletmérések kiértékeléséhez. A korábbi évek modellfejlesztési eredményeinek és a felszínközeli hőmérséklet-mérés eredményeinek ismertetése publikációkban.