Paleomágneses Laboratórium és paleomágneses kutatások

Laboratóriumi kutatásvezető: Mártonné Dr. Szalay Emőke

Témavezető: Dr. Kovács Péter (megbízott)

Résztvevők: Imre Gábor

A paleomágneses kutatások fő feladatának a Kárpát-medence és tágabb környezete mozgástörténetének paleomágneses módszerrel történő tanulmányozását tekintjük. Az utóbbi években azonban foglalkozni kezdtünk a környezetszennyezés és bizonyos mágneses paraméterek kapcsolatával, amely területen elért és publikált első eredmények nyomán 2009-2013 időszakra elnyert OTKA támogatás lehetővé teszi ilyen irányú kutatásaink folytatását is.

Projekteredmények:

  • A paleomágneses laboratórium műszereinek és belső számítógépes hálózatának működtetése.
  • Paleomágneses irányok Magyarország nagy tektonikai egységei mozgástörténetének megismeréséhez. 
  • Előadások és publikációk készítése illetve mérési eredmények kiértékelése 2012 utáni megjelentetés céljából.
  • Irányított minták gyűjtése és laboratóriumi feldolgozásuk megkezdése.
  • 2012 folyamán környezetvédelmi állomások és a konzorciumi partner által telepített állomásokon gyűjtött levegőben szállított porok mágneses tulajdonságainak megismerése.