Űrfizikai kutatások

Témavezető: Dr. Heilig Balázs

Résztvevők: Dr. Heilig Balázs, Dr. Kovács Péter, Vadász Gergely, Dr. Scholtz Péter, Csontos András, Szabados László

A téma keretében elsősorban az űrkutatáshoz kapcsolódó kutatásokat végzünk, mindenekelőtt a földmágneses tér időbeni változásai és a Föld körüli térség állapotváltozásai közötti kapcsolatokat vizsgáljuk. 

A vizsgálat bázisát a Tihanyi Geofizikai Obszervatóriumban és másutt végzett méréseink, egyéb földi észlelések és műholdas méréssorozatok adják. A Földön regisztrált idősorokból következtetünk az ionoszférában (nyugodt napi áramrendszer, napfogyatkozás, solar flare hatása), a magnetoszférában lejátszódó folyamatokra (mágneses viharok, szubviharok, plazmaszféra dinamikája stb.), valamint a bolygóközi tér állapotára (napszélsebesség, bolygóközi mágneses tér, magnetopauza helyzete stb.). Vizsgálatainkba alacsony földpályán (CHAMP, SWARM), a magnetoszférában és a bolygóközi térben keringő (CLUSTER), illetve a napszelet folyamatosan monitorozó (ACE, WIND)  műholdakon mért adatokat is bevonunk. 

Kiemelt tevékenységünk a nemlineáris jelenségek (pl. az MHD turbulencia) és az ULF hullámjelenségek vizsgálata.

Az űrkutatási tevékenység mellett, elsősorban szerződéses munkák keretében, különböző célú terepi mágneses felméréseket (pl. hulladéktárolók kijelölése, nyersanyagkutatás, régészeti célú mágneses mérések), ezek feldolgozását és az ezzel kapcsolatos módszerfejlesztést is e témához kapcsolódóan végzünk.

A magnetoszféra fontosabb tartományai és áramrendszere 

 

Projekteredmények:

  1. Részvétel az EGU (Bécs, Ausztria) konferencián.
  2. Részvétel az IAGA (San Fernando, Spanyolo.) konferencián.
  3. Szakmai cikk(ek) az ULF hullámok és mágneses változások nemlineáris vizsgálata témakörben.
  4. Népszerűsítő szakmai cikk az urvilag.hu folyóirat számára.
  5. Plazmasűrűség adatsor 2000-2011, L=1.8.
  6. Globális Pc3-as index kiválasztott időszakra.
  7. OTKA pályázati zárójelentés.
  8. Éves jelentés a 2012-ben elvégzett feladatokról.