Tihanyi Geofizikai Obszervatórium

Témavezető: Csontos András

Résztvevők: Csontos András, Dr. Heilig Balázs, Dr. Kovács Péter, Szabados László, Merényi László

Földünk mágneses tere - sem térben sem időben - nem állandó.  A földmágneses obszervatóriumok alapítását C. F. Gauss kezdeményezte és személyesen is együtt működött W. E. Weber -rel az első horizontális mágneses indukciót mérő módszer kifejlesztésében és 1838-ban az első mágneses intenzitást is mérő obszervatórium elindításában.  Jelenleg 200-nál valamivel több földmágneses obszervatórium hálózza be a Földet, azzal az alapvető feladattal, hogy egy adott - mesterséges zavaroktól és geológia anomáliáktól mentes - ponton folyamatos és minél pontosabb mágneses mérést végezzen. A keletkező adatsorban fellelhető, többnyire periodikus változások, alapvetően Földünk belső változásairól és a Nap - Föld kapcsolatról hordoznak információt. Az adatok a fenti jelenségek vizsgálatán túl, klasszikus iránymeghatározásra, egyes nyersanyagkutatási feladatoknál, továbbá mágneses hálózati térképezési feladatok elvégzésénél igen jól használhatóak. Az obszervatóriumok jelentősége a műholdak megjelenésével tovább növekedett, mert az adatsorok a műholdak működési közegéről is - ionoszféra, plazmoszféra, magnetoszfára - hordoznak információt. 

A földmágnesség mérésének már 1870-től az Országos Meteorológiai Intézettel közösen létezett intézete Magyarországon. Obszervatóriumunk - miután a földmágnesség mérésének feladata az ELGI-hez került - 1955-ben kezdte meg működését. Állandó feladata a mágneses tér változásának folyamatos mérése. A feladat végrehajtásához az anomália mentes geológiai környezeten túl a mérési szempontok szerint épült anomália (pl. ferromágneses anyagok) mentes épületekre és egyedileg készített műszerek gondos üzemben tartására van szükség. További feladat a mérési környezet biztosítása pl: hőmérséklet stabilitás, folyamatos tápellátás, villámvédelmi megoldások stb. Az adatgyűjtés éppúgy sarkalatos pont, mert a mérési eredmények időszinkronját, kívánt digitális formában történő előállítását és a keletkező adatok biztonságát ez a rendszer garantálja.

A tihanyi abszolút mágneses műszer referencia irányának észlelése

Az obszervatóriumok legfontosabb feladata az adatgyűjtés, az adatszolgáltatás és az adatfeldolgozás. A nemzetközi normáknak megfelelően, hazánk területén ezt nekünk kell elvégezni, de nemzetközi együttműködésben, és mind a hazai elvárásokkal, mind a nemzetközi munkamegosztás követelményeivel összhangban. Az obszervatóriumi munkánál a folyamatosság alapkövetelmény, mert az adatok utólag nem pótolhatók. A földmágnesség terültén a munka a világméretű INTERMAGNET-együttműködés keretében folyik.

A méréseink eredményét XYZ koordináta rendszerben (ahol X vízszintes és a földrajzi északi irányba mutat, Y vízszintes és keletre mutat, Z pedig a függőleges komponens) egy pontra (az abszolút pillére) vonatkoztatva publikáljuk az INTERMAGNET közösségen keresztül. 

A közzététel előtt az adatok vizsgálat alá esnek, melynek célja az esetlegesen hibás mérési eredmények kiszűrése és adatok további pontosítása.

Minden folyamatunk iso9001/2000 szerint minőségbiztosított.

Projekteredmények:

  • Folyamatos adatsor a perces átlagok és a másodperces regisztrátumok tekintetében. 
  • INTERMAGNET standardoknak megfelelő abszolút kontroll a variációs mérések számára.
  • Folyamatos adatszolgáltatás az együttműködő partnerek és szervezetek, adatbázisok valamint MFGI weboldal számára.
  • A 2013-as esztendő obszervatóriumi definit (minden szempontból ellenőrzött és véglegesített) adatainak közzététele az INTERMAGNET DVD-n.