Földmágneses Alaphálózat

Témavezető: Vadász Gergely

Résztvevők: Dr. Kovács Péter, Csontos András, Dr. Heilig Balázs, Szabados László, Dr. Koppán Andás, Vadász Gergely

A hálózati mérések alapvető célja a földmágneses tér domináns összetevőjét jellemző térbeli és időbeli változások monitorozása. A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet két hálózatot tart fenn A nagyobb pontsűrűségű (15-20 km átlagos ponttávolság), ún. országos hálózat elsődleges célja a mágneses tér nagyléptékű (40-50 km hullámhosszú) térbeli változásainak felvételezése. A másik, ún. szekuláris hálózatunk a nagyobb, országos hálózat egyenletesen eloszló 13 pontjából épül fel. Az országos hálózaton 15-20 évente végzünk méréseket, a szekuláris hálózati pontokat viszont ennél lényegesen gyakrabban, kétéves rendszerességgel mérjük végig, szigorú pontossági kritériumoknak megfelelően. A szekuláris mérések alapvető célja ugyanis a mágneses tér hálózati pontokra vonatkozó időbeli változásának monitorozására, és ezáltal a ritkábban végzett országos mérések modelljeinek folyamatos aktualizálása.
 
 
DIM típusú fluxgate magnetométer
 
A hálózati mérések során létrejövő mágneses térképeknek az alkalmazott geofizikai, földtani kutatásban és természetesen a navigációban van kiemelkedő szerepe, de az adatok részét képezik a Földünk egészének megismerésére vonatkozó legkülönfélébb alapkutatási területeknek is. Méréseink eredményeit nemzetközi adatbázisok számára is elérhetővé tesszük, ezáltal nem csak hazánkra vonatkozó, hanem nagyobb léptékű, akár a Föld egészére kiterjedő mágneses térképek (pl. IGRF) megalkotásában is szerepet kapnak.
 
A deklináció izogonjai Magyarországon
 
Hálózatainkkal csatlakoztunk a MagNetE nemzetközi szervezethez, amely a hálózati mérések európai szintű összehangolására jött létre, 2003-ban.

Projekteredmények: 

  • Magyarország és térségének gömbharmonikus analízissel számolt mágneses modelljei.
  • Szekuláris hálózati méréseink egységes adatbázisa.
  • 2012,0 epochára vonatkozó magyarországi izogon térkép.
  • egy anomális hálózati pont létrehozása és állandósítása, 2-4 területen végzett próbamérést követően,
  • WDC adatbázis létrehozása.