Mátyáshegyi Gravitációs és Geodinamikai Obszervatórium, Országos Gravitációs Főalappont

Témavezető: Dr. Kis Márta

A Mátyáshegyi Állomás tevékenységének célja a különböző gravitációs és geodinamikai folyamatok figyelemmel kísérése, a földi árapály-változások, tektonikai és környezeti kőzetdeformációk monitorozása.  Az obszervatórium a Mátyáshegyi barlangrendszer belsejében került kialakításra, mely ideális körülményeket teremt a környezeti zavaroktól jórészben mentes megfigyelésekhez. 

Az obszervatórium tartalmazza többek között a magyarországi gravitációs főalappontot is, mely része az MFGI által működtetett Országos Gravimetriai Alapponthálózatnak, illetve az Országos Graviméter-kalibráló Alapvonalnak.

Az állomáson relatív és abszolút gravimetriai mérések mellett graviméterek kalibrálását, árapály- és nem árapály (pl. tektonikai, környezeti) eredetű lokális kőzetdeformációk folyamatos monitorozását végezzük nanométeres érzékenységű hosszú felfüggesztett kvarccsöves rúdextenzométeres mérőrendszer segítségével.

A témához kapcsolódóan foglalkozunk a mikrogravitációs módszer adta lehetőségekkel, kis és nagy térléptékű sűrűség-inhomogenitások kimutatásával, elsősorban származtatott gravitációs térképek segítségével. További célunk a Magyarországon végzett Eötvös-inga archív mérések adatbázisának fejlesztése, valamint olyan matematikai módszerek fejlesztése és alkalmazása, melyekkel az Eötvös-inga adatok hozzájárulhatnak a graviméterrel mért adatok sűrítéséhez, a gravitációs anomália térképek pontosításához. 

1. ábra. Hosszú, kvarccsöves extenzométer az Obszervatóriumban 
 
2. ábra. Extenzométeres regisztrátum 
 

Projekteredmények: 

  • 365 napi, 12 havi extenzométeres kőzetdeformáció- és kőzethőmérséklet-regisztrátum,
  • mérő- adatgyűjtő berendezés folyamatos működtetése, fejlesztése, karbantartása,
  • országos főalappont fenntartása,
  • földrengések és szeizmikus rezgések hatásának elemzése kőzetdeformációs adatokon,
  • kőzetdeformációs tér 3D végeselemes modellezés módszerfejlesztés,
  • kőzetdeformációk spektrális elemzése,
  • árapályregisztrálás graviméterrel, műszeres tesztvizsgálatok (graviméter),
  • Eötvös-inga adatbázis bővítés,
  • Eötvös-inga adatokat integráló algoritmus tesztelés (Űrbőpusztai tesztterület).
 
3. ábra. Félnapos periódusú árapály hullámok jellegzetes amplitúdó eloszlása
4. ábra. Graviméter kalibráló berendezés