Országos Gravimetriai Alaphálózat

Témafelelős: Dr. Koppán András

Résztvevők: Dr. Kis MártaDr. Koppán András

Az Országos Gravimetriai Alaphálózat pontjai a Földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény alapján állami alappontok, azok a munkák pedig, amelyek a hálózat fenntartásával kapcsolatosak, állami alapmunkának minősülnek. A fenntartási munka a 465 pontból álló hálózat pontjainak rendszeres helyi ellenőrzését, az időközben elpusztult pontok újraállandósítását és mérését, helyszínrajzok helyesbítését, a relatív graviméterek alapvonalon történő kalibráló mérését és a digitális pontkatalógus gondozását foglalja magába.

A gravimetriai alaphálózat fenntartásának célja egyrészt gravitációs bázisértékek biztosítása földtani jellegű terepi gravimetriai mérésekhez, másrészt referencia-adatok szolgáltatása a geoid meghatározásához.

Magyarország Gravimetriai Alaphálózata
 

Projekteredmények:

  • 100 alappont ellenőrzése és az alappont-katalógus aktualizálása
  • Abszolút g meghatározás 3 abszolút állomáson
  • Műszeres tesztmérések 3 LCR-G relatív graviméterrel a Mátyáshegy - Hármashatárhegy Kalibráló Alapvonalon
  • 3 LCR-G relatív graviméter kalibrálása az Országos Kalibráló Alapvonalon
  • Vertikális gradiens meghatározása az MGH-2013 alaphálózat 9 alappontján.
  • használati jog bejegyeztetése 376 alappont esetében
  • Gravimetriai adatbázis-kezelő és adatfeldolgozó szoftverek fejlesztése.