Beszámoló a MINERALS4EU projekt záró konferenciájáról

Új lehetőségek az ásványi nyersanyagokkal foglalkozó európai hálózatban

A MINERALS4EU (Minerals Intelligence Network for Europe) záró konferenciája 2015. augusztus 25-én került megrendezésre a Finn Geológiai Szolgálat (GTK, Espoo) és a Belga Geológiai Szolgálat (GSB, Brussels) szervezésében a Belga Királyi Természettudományi Intézetben (Royal Belgian Institute of Natural Sciences, RBINS), Brüsszelben.

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézetből Dr. Horváth Zoltán vett részt a záró konferencián, aki „The role of the National Inventory of Closed Mining Waste Facilities for the Assessment of Secondary Mineral Raw Materials – Hungarian case study” c. előadásban (társszerzők: Dr. Kiss János, Papp Zoltán Andor, Vígh Csaba) ismertette a téma hátterét adó, vonatkozó EU-Direktívát, illetve utalt az MBFH-MFGI projektre.

Az előadó részletesebben mutatta be a Bezárt Bányászati Hulladékkezelő Létesítmények Nyilvántartásának szerkezetét, a megtalálható adatokat, az elsősorban környezeti szempontú előszűrést célzó útmutató (Stanley et al. 2011) alapján elvégzett kockázati értékelést - a kapott eredményeket összesítve, megyék és potenciális másodlagos nyersanyagok szerint csoportosítva -, majd a következtetésben utalt a jövőbeli lehetőségekre.
Térképsorozaton voltak láthatóak a bányászati hulladékokkal kapcsolatos objektumok az előszűrés, a veszélyesség, a rangsorolás, terület és a számolt vagy becsült térfogat szerint. 

Dr. Horváth Zoltán hangsúlyozta, hogy az MBFH-MFGI közös projektje által sikeresen végrehajtott EU-s Direktíva a nyilvántartásban rögzített, sokrétű adat alapján alkalmas a másodlagos nyersanyagok potenciál értékelésére is. Természetesen az adatbázis folyamatos fejlesztésére, a hiányzó adatok pótlására szükség van. A felmérés alapján megállapítható, hogy jelentős mennyiségűre: közel 100 millió m3–re tehető a bányászati hulladékokat tartalmazó nyilvántartásban található objektumokhoz tartozó, különböző anyagok térfogata. Ennek teljes tömege, amely a 200 millió tonnát is meghaladhatja, komolyan figyelembe vehető, mint potenciális nyersanyagforrás a nemfémes szilárd ásványi nyersanyagok és ércek vonatkozásában.

A témával kapcsolatban az MFGI-ben szerzett tapasztalatok további együttműködést tehetnek lehetővé más európai geológiai szolgálatokkal, többek között a szűrés módszertanának fejlesztése kapcsán (jelenleg az előszűrésre van csak elfogadott útmutató); ezekkel a potenciális ásványi nyersanyag-gazdálkodás támogatása és a legjobb gyakorlatok/eljárások kialakítása terén.
Mindez hozzájárulhat a körkörös gazdaság kialakulásához, a nyersanyag függések tagországi és EU szintű csökkentéséhez. Az a tény, hogy  e nyilvántartás elérhető az MBFH honlapján, támogatja a bányászati tevékenység elfogadottságát, s hasznos információkat szolgáltat a területfejlesztési koncepciók kialakításához, pontosításához, illetve befektetésekhez helyi és regionális szinten egyaránt, de mindenképpen segíti a nyersanyag potenciálértékelést. Jó szinergiák vannak a bányászati hulladék-nyilvántartások megalapozása, fejlesztése és a tagországok ásványi nyersanyag-gazdálkodása között (elsődleges és másodlagos), amely támogatja mind a tagországi, mind pedig az EU szintű ásványvagyon-politikát.

 
Az előszűrésen és a kockázati értékelésen átment, különböző meddő és zagytárazó objektumok számának megoszlása megyénként.

A MINERALS4EU projekt keretében, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet munkatársai az 5. munkacsoport feladataiban vettek részt. Ez a munkacsoport segítette elő az ásványi nyersanyagokkal kapcsolatos ismeretek szélesebb körű megosztását és terjesztését. A feladatban az európai geológiai szolgálatok vállaltak szerepet, célja pedig az európai országokra vonatkozó ásványi nyersanyag-specifikus, nyilvános információk összegyűjtése, megosztása volt.
Az MFGI a munkacsoportban végzett tevékenysége során, a projektcélnak megfelelően összegyűjtött mintegy 20, a hazai ércekre és nemfémes szilárd ásványi nyersanyagokra (ezen belül elsődleges és másodlagos aggregátumokra: homok, kavics, zúzott kő, bányászati hulladék) vonatkozó angol nyelvű cikket, könyvet, térképet, s feltöltötte az EU-s platformra.
Magyarországról a dokumentumok szolgáltatására a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet munkatársai által (Dr. Horváth Zoltán, Vígh Csaba), Dr. Piros Olga közreműködésével, s a Szerzőkkel való együttműködés nyomán (Dr. Baksa Csaba, Dr. Molnár Ferenc, Dr. Fodor Béla, Dr. Benkó Zsolt) került sor.
Elérhetőség: pl. Magyarország vonatkozásában

Példa: A hazai nyersanyagos dokumentumokat bemutató felület az interneten (részlet)

Szerző: Dr. Horváth Zoltán