Mátyáshegyi Gravitációs és Geodinamikai Obszervatórium

 
Obszervatórium-vezető: Dr. Kis Márta
cím: 1025 Budapest, Mátyáshegyi út
telefon: (06-1-)3843302
fax: (06-1-)3843306
A Mátyáshegyi Geodinamikai Állomás tevékenységének célja a különböző geodinamikai folyamatok monitorozása, a földi árapály-változások, tektonikai és környezeti deformációk figyelemmel kísérése. 
Az obszervatórium a Mátyáshegyi barlangrendszer belsejében került kialakításra, mely ideális körülményeket teremt a környezeti zavaroktól jórészben mentes megfigyelésekhez. 
Az obszervatórium tartalmazza többek között a magyarországi gravitációs főalappontot is, mely része az ELGI által működtetett Országos Gravimetriai Alapponthálózatnak, illetve az Országos Graviméter-kalibráló Alapvonalnak.
Az állomáson relatív és abszolút gravimetriai mérések mellett graviméterek kalibrálását, árapály- és nem árapály (pl. tektonikai, környezeti) eredetű deformációk extenzométeres regisztrálását végezzük.
A vizsgált deformációs jelenségek monitorozására folyamatos adatgyűjtéssel üzemelő digitális mérőrendszert hoztunk létre és tartunk fenn. A barlang két különböző vágatában egy 13.5 m és egy 21.3 m hosszúságú kvarccsöves rúdextenzométer található, melyek nanométeres nagyságrendű elmozdulások megfigyelését teszik lehetővé. Az extenzométerek elektronikus hitelesítő egységgel és kapacitív mérőelektronikával rendelkeznek. A környezeti paraméterek figyelemmel kísérése céljából hőmérsékleti és barométer szonda jeleit is regisztráljuk. 

 A megelőző 30 nap obszervatóriumi extenzométeres adatai.

A megfigyelt adatok szolgáltatását biztosítjuk a téma hazai és nemzetközi kutatói számára.

A Mátyás-hegyi barlang Agyagos-tavának vízszintváltozása 2016 június 13. és 2017. május 29. között. A 0 cm a tóban korábban elhelyezett vízmérce 0 centiméterének felel meg.

Az obszervatórium földrajzi koordinátái:

  • j :47-32-00, l : 19-01-00 (Kraszovszkij ellipszoid) EOV Y : 647559, EOV X : 243230 (821. sz. pillér)
  • balti magasság: 202.047 m (821. sz. pillér).
Az obszervatórium munkájában részt vesz: Dr. Kis Márta, Dr. Koppán AndrásMerényi László