Előadások és prezentációk az Európai Bizottság ásványi nyersanyagokkal foglalkozó éves konferenciájáról

A közelmúltban váltak elérhetővé az Európai Bizottság ásványi nyersanyagokkal foglalkozó éves konferenciáján elhangzott előadások videofelvételei.

A konferencián intézetünk munkatársa, Dr. Horváth Zoltán is részt vett és előadást tartott. A hírnek és eseménynek azért van jelentősége, mert az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az ásványi nyersanyagok, s az azokkal kapcsolatos feladatok az EU tagállamaiban, EU szinten, s természetesen globális viszonylatban is. Ennek megfelelően az Európai Bizottság is komoly lépéseket tett a témakör megvizsgálására, a nyersanyagfüggőség csökkentése érdekében való intézkedések meghatározására, illetve az ezekhez szükséges pénzügyi források megteremtéséhez, biztosításához.

Előzmények

Napjainkban az ásványi nyersanyagokra vonatkozó ismereteink mellett egyre meghatározóbbak az ásványi nyersanyagokkal kapcsolatos európai uniós intézkedések, illetve az ezekből levezethető tagállami szabályozások, intézkedések.

Az Európai Innovációs Partnerség a nyersanyagok konzultatív fóruma, amely összehozza az ipari szektor, a közszolgáltatások, a tudományos élet és a civil szervezetek képviselőit. Az EIP küldetése, hogy magas szintű iránymutatást adjon az Európai Bizottságnak, a tagállamoknak és a magánszektor szereplőinek az alapanyagokkal kapcsolatos kihívások innovatív megközelítéseire. Az EIP egy újfajta megközelítés az uniós kutatásokra és innovációra. Azáltal, hogy összefogja a teljes kutatási és innovációs értéklánc szereplőit, célja előmozdítani az erőfeszítéseket és felgyorsítani az innovációhoz kapcsolódó piac bővülését, amely kulcsfontosságú kihívás Európa számára.

Az Európai Innovációs Partnerség fő célja az ipar GDP-arányának 20%-ra növelése, ill. az energiahatékonyság 20%-kal való megnövelése, amely hozzájárul az EU iparpolitikájának és az erőforrás-hatékonysági politika 2020-ra kitűzött céljaihoz. Ez egyrészt az importfüggőség csökkentésével érhető el, amelyet elősegít az EU-ból és más forrásokból érkező ellátás feltételeinek javítása, az erőforrás-hatékonyság, és az alternatív helyettesítő anyagok használata. Másrészt az is hozzájárul a célok eléréséhez, ha Európa a nyersanyagszektor élvonalába kerül, ill. mérséklődnek a káros környezeti és társadalmi hatások (ábra).

 

ábra: A nyersanyagokkal kapcsolatos EU-s tevékenység vázlata (Slavko Solar előadás lefordítva, 2014 Genf, 5. UNECE EGRC munkaértekezlet)

Az EIP Stratégiai Megvalósítási Terv (SIP) határozza meg a konkrét célokat. Az intézkedések között szereplő kutatás és fejlesztés terve foglalkozik az ásványvagyon politikai keretrendszer helyzetével, az elfogadott gyakorlatok terjesztésével, az ismeretek bővítésével és a nemzetközi együttműködések elősegítésével.

A Stratégiai Megvalósítási Terv három pilléren alapul, amelyet 3-3 kiemelt terület határoz meg. Ezek közül kettőt külön említett az előadó, amelyek cselekvési területeit is bemutatta:

 • Technológiai pillér
  • A nyersanyagkutatás koordinálása
  • Az elsődleges és másodlagos nyersanyagtermelés technológiái
  • A nyersanyagok helyettesítése
 • Nem technológiai pillér
  • Európa nyersanyagokra vonatkozó jogi keretének, tudásbázisának és infrastruktúrájának fejlesztése
   • Ásványi nyersanyag keretpolitika
   • Az ásványi nyersanyag-potenciál hozzáférhetősége az EU-ban
   • Társadalmi tudatosság, elfogadottság és bizalom
  • Európa hulladékokra vonatkozó jogi keretrendszer fejlesztése
  • A nyersanyagokra vonatkozó tudás és szakértelem fejlesztése
  • Az EU nyersanyag-tudásbázisa
  • EIT Tudás és Innovációs Közösség (KIC)
  • Optimalizált nyersanyagáramlás az értéklánc mentén
 • Nemzetközi együttműködési pillér
  • Stratégiai nemzetközi párbeszédek
  • Nemzetközi együttműködés a technológiával kapcsolatban
  • Nemzetközi párbeszédek a kereskedelmi kérdésekkel kapcsolatban

A konferencia

Az éves konferencia célja az volt, hogy bemutassa és átfogó képet adjon az EIP fejlesztések által érintett területekről,  regionális megközelítésekről és számos konkrét példát mutasson be a nyersanyagokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokról. Az évente megrendezésre kerülő esemény fontos fóruma a Horizont 2020 témakörben és pályázatokban érintetteknek, mert hálózatépítési lehetőséget biztosít, elősegíti tapasztalatok megvitatását, illetve a lehetséges jövőbeni kötelezettségvállalásokat.

A rendezvény programja itt található

Intézetünk részéről Dr. Horváth Zoltán tartott előadást az EU szintű optimalizált ásványvagyon szemlélet kialakításáról (OPTIMIN koncepció) Dr. Günter Tiess (MINPOL, Ausztria) és Dr. Deborah Shields (Coloradói Egyetem, USA) társzerzésében. Az előadásban bemutatásra került a fenti célt elősegítő SARMa projekt (Fenntartható Aggregátum Gazdálkodás; www.sarmaproject.eu), a SNAP SEE (Fenntartható Aggregátum Tervezés Dél-Kelet Európában; www.snapsee.eu) és a 2015-ben indult MINATURA H2020 projektek (www.minatura.eu), az OPTIMIN_2020 konzorcium felépítése és céljai. A SNAP SEE projektben az MFGI munkacsoport vezető szerepet töltött be, a MINATURA projektekben jelenleg a szabályozást vizsgáló munkacsoportot vezeti. E két projektben a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet többek között a tagállamok ásványi nyersanyag szemléleteivel foglalkozik, ezen belül a jó gyakorlatok vizsgálatával, útmutató és közös jövőkép készítésével.

Az említett projektek jól illeszkednek az Európai Bizottság ásványi nyersanyag politikájával kapcsolatos koncepcióoz, amelyet az Európai Innovációs Partnerség (EIP) foglal össze.

Horváth Zoltán előadásának anyaga itt található meg

Az előadások prezentációi és az előadásokról készült videofelvételek itt találhatók

A beszámolót készítette: Dr. Horváth Zoltán