Beszámoló szakmai konferenciáról

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) a 2015. május 30-a és június 5-e között megrendezett „Európai Fenntarthatósági Hét” programsorozat keretében szakmai konferenciát rendezett, "Természeti erőforrások, földtani kockázatok, éghajlatváltozás: merre vezet a fenntarthatóság “földtani útja”? - címmel.
Az eseményre 2015. június 4-én került sor az MFGI Stefánia úti székházának Dísztermében. A konferencia mintegy 7 szakmai előadással kívánt átfogó képet adni a földtani erőforrások és veszélyek klíma- és energiapolitikai összefüggéseiről, valamint a fenntartható erőforrás-gazdálkodás hazai lehetőségeiről. A rendezvényen részt vett szakmai közönség létszáma és hozzászólások során tapasztalt aktivitása is bizonyították, hogy az éghajlatváltozás és a fenntartható természeti erőforrás-gazdálkodás kérdései napjaink nagy érdeklődésre számot tartó, lényeges és aktuális vizsgálati területeit jelentik.

Dr. Fancsik Tamás, az MFGI igazgatójának megnyitó beszédét követően a konferencia első előadását Dr. Katona Gábor, az MBFH Földtani és Adattári Főosztályának vezetője tartotta. Az MBFH és az MFGI együttműködési feladatainak áttekintésén keresztül azokra a tevékenységekre fókuszált, amelyek a fenntarthatóság szempontjából nagy jelentőséggel bírnak, illetve bemutatta a nyersanyag-gazdálkodás alapjául szolgáló intézményrendszer lehetőségeit és eszköztárát.

Ezt követően Sipos Márton Bálint, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Energetikáért Felelős Helyettes Államtitkárság Stratégiai és Energiapolitikai Főosztályának vezetője adott elő. Felvázolta azt az energetikai nemzetközi keretrendszert, amelyben a fenntarthatóság energiapolitikai kérdései fogalmazódnak meg, majd a jövőképek és tendenciák elemzésén keresztül vezette vissza a fenntarthatóság hazai paradigmáinak várható alakulását.

A konferencia délelőtti előadásblokkját Dr. Pálvölgyi Tamás, az MFGI igazgatóhelyettese zárta. A növekvő társadalmi-gazdasági igényeket és szükségleteket a korlátozottan rendelkezésre álló természeti erőforrások tényével ütköztetve rámutatott, hogy az erőforrások fenntarthatósága érdekében elengedhetetlen az igények és lehetőségek stratégiai összehangolása, az egyes területek éghajlatváltozás-szempontjából vett sérülékenység-vizsgálata, valamint az emberi felelősség tudatosítása. Az MFGI keretén belül működő Nemzeti Alkalmazkodási Központ konkrét projektekkel és a mindennapi munka során az említett feladatok megvalósításában vesz részt, elősegítve ezzel a szükséges változásokat.

A délutáni előadássorozat első előadásának szerzői Dr. Horváth Zoltán és Kiss János voltak - mindketten az intézet tudományos főmunkatársai. Dr. Horváth Zoltán főosztályvezető az építőipari és ásványi nyersanyagok, továbbá bányászati hulladékok komplex és fenntartható hasznosítását célzó stratégiák jelentőségéből kiindulva mutatta be az e területre összpontosító projekteket, feladatokat és eddig elért eredményeket. Bővebben ismertette az aggregátumok stratégiai megalapozásával foglalkozó, 2014-ben lezárult SNAPSEE pályázat eredményeit, valamint az aggregátum-tervezésben mintául szolgálható nemzetközi projekteket.

Ezt követően Dr. Nádor Annamária, az MFGI tudományos főmunkatársa az Ásványvagyon-gazdálkodási Cselekvési Tervről beszélt. Az ásványi nyersanyagok a természeti erőforrások kiemelten fontos elemei, a létfeltételek bázisának tekinthetőek. Az alkalmazkodás hazai vetületeinek fontos kérdése a nyersanyag és energiahordozó-ellátottságot megalapozó készletezési koncepció, amelyhez szükséges pontosan látni a vagyon-és készletmennyiségeket, valamint a hasznosítás és gazdálkodás stratégiai és koncepcionális összetevőit.

A következő előadásban Selmeczi Pál MFGI projektvezető az éghajlatváltozás szempontjából vett sérülékenység-vizsgálat jelentőségét, folyamatát és eredményeit egy konkrét példával mutatta be.
A Tata város térségében fakadó vizekkel szembeni sérülékenység-vizsgálatnak az MFGI területre vonatkozó vízföldtani modellje és prognózisa, illetve a CLAVIER nemzetközi klímakutatási projekt CIVAS modellje és annak szempontjai (kitettség, érzékenység, várható hatás, alkalmazkodóképesség, sérülékenység) szolgáltak alapul. A térségre elkészült intézkedési tervben meghatározásra kerültek az egyes városrészek lokális sérülékenységét tekintetbe vevő beavatkozások, továbbá a vizek hasznosítási lehetőségei. Az intézkedési terv alapján a program megvalósítása is elindult.

A konferencia záró előadását Kajner Péter, az intézetben megvalósuló NATéR projekt menedzsere tartotta. Abból kiindulva, hogy Magyarország az éghajlatváltozás szempontjából Európa egyik leginkább veszélyeztetett országának tekinthető, hangsúlyozta az ehhez való alkalmazkodás jelentőségét, ezen belül is a konkrét eljárások és eszközök fejlesztését. Ezen eljárások kidolgozását hivatott megalapozni az EGT Támogatási Alap segítségével létrejövő Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR), amely az éghajlatváltozás hatásainak szempontjából releváns, regionális és helyi szintű adatrendszereket összegyűjti, valamint azokból kiindulva a döntéshozók és érdekeltek számára is elérhető, felhasználóbarát értékeléseket szolgáltat.

A konferencián elhangzó egyes előadások vázlatai az alábbiakban megtekinthetőek:

Megnyitó, zárszó és a konferencia moderálása:

Dr. Fancsik Tamás, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet igazgatója, a Magyar Geofizikusok Egyesületének alelnöke

 

 

Mit tehet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal a fenntarthatóság „földtani útján"?

Dr. Katona Gábor főosztályvezető, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Földtani és Adattári Főosztály

 

 

Energiapolitika és fenntartható energiagazdálkodás: Nemzeti Energiastratégia felülvizsgált energetikai jövőképei
Sipos Márton Bálint főosztályvezető, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Energetikáért Felelős Helyettes Államtitkárság, Stratégiai és Energiapolitikai Főosztály

 

Társadalmi-gazdasági igények, természeti erőforrások, fenntarthatóság és éghajlati alkalmazkodás

Dr. Pálvölgyi Tamás MFGI igazgatóhelyettes

 

 

„Tudjuk-e miért és mennyi?" Építőipari ásványi nyersanyagok, bányászati hulladékok komplex és fenntartható hasznosítását elősegítő stratégiák megalapozása, nyilvántartások, adatbázisok, európai példák
Dr. Horváth Zoltán MFGI főosztályvezető és Dr. Kiss János MFGI tud. főmunkatárs

 

Tervezés az erőforrásainkkal: az Ásványvagyon-gazdálkodási Cselekvési Terv

Dr. Nádor Annamária, MFGI tud. főmunkatárs

 

 

 

Földtani kockázat és alkalmazkodás: fakadó vizek Tatán

Selmeczi Pál MFGI projektvezető

 

 

 

Egy döntéstámogató rendszer a helyi fenntarthatóság értékelésére: Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer

Kajner Péter, MFGI projektmenedzser

 

 

Fotók: Deák Villő és Sziráki Mariann