4. Ásványvagyon Gazdálkodási Fórum

2015. április 23-án, Miskolcon került sor a 4. Ásványvagyon Gazdálkodási Fórum megrendezésére az MFT Észak-Magyarországi Területi Szervezetének, az MTA Bányászati Tudományos Bizottságának, az MAB Bányászati, Földtudományi, Környezettudományi Szakbizottságának, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának, valamint Magyar Mérnökkamara Szilárdásványtani Tagozatának szervezésében.
 
A rendezvényen intézetünkből Dr. Horváth Zoltán, Dr. Kiss János és Madarasi András, Sári Katalin és Vígh Csaba vettek részt.
 
Dr. Szűcs Péter dékán (ME Műszaki Földtudományi Kar) megnyitója után a rendezvény délelőtti szekciójában elsődleges ásványi nyersanyagvagyonnal kapcsolatos előadások hangzottak el. Dr. Hartai Éva (ME, EFG) bemutatta a H2020 program keretében jelenleg zajló és a közeljövőben induló Uniós pályázatokat és pályázási lehetőségeket. Dr. Bőhm József (ME) előadásában a stratégiai nyersanyagok fejlesztési lehetőségeiről az Észak-Magyarországi régióban, valamint az S3 intelligens szakosodási stratégia programjáról beszélt. 
Dr. Horváth Zoltán (MFGI) ismertette a nemfémes szilárd ásványi nyersanyagok potenciál–felmérés módszertanát, legújabb eredményeit, illetve a SNAP-SEE és a MINATURA projekteket. Kiemelte, hogy fontos szinergiák vannak a hazai ásványi nyersanyag potenciál-felmérési projektek és az EU-által támogatott, ásványi nyersanyag gazdálkodás fenntartható tervezését elősegítő projektek között. Az MFGI munkacsoport vezető a MINATURA H2020 projektben (WP3), amely a közérdekű ásványi nyersanyag lelőhelyek kérdésével foglalkozik, s végső célja a témával kapcsolatos EU irányelv megalapozása.
Dr. Földessy János (ME) és Madarasi András (MFGI) a Cserehát feltáratlan primér ásványvagyon-potenciálját mutatta be. Dr. Zajzon Norbert (ME) a dél-bükki idős vulkanitok ritkaföld dúsulásaiba nyújtott betekintést. Horváth Réka (ME) Barnaszeneink – fosszilis tüzelőanyag és ritkaelem forrás” címmel tartott előadást, amelynek társszerzője Hámorné Dr. Vidó Mária (MFGI) volt.
 
Az előadóülés délutáni részének fő témája a másodlagos nyersanyagok hasznosítása volt. A szekció első előadásában Dr. Kiss János (MFGI) bemutatta a bányászati hulladékok nyilvántartását, ezen belül is annak történetét, szerkezetét, a nyilvánosan elérhető adatok hasznosságát. Kiemelte, hogy a kapcsolódó EU-s direktíva megvalósításában az MFGI-MBFH közösen jelentős eredményeket ért el, többek között a bányászati hulladékkezelő létesítmények kockázati besorolásának módszertani fejlesztése és alkalmazása terén. Dr. Mucsi Gábor (ME) az energetikai melléktermékek hasznosítási lehetőségeit ismertette. A fórum résztvevői megismerhették a Miskolci Egyetemen működő ún. „student chapter”-eket. Az utolsó előadás az e-hulladékfeldolgozás gyakorlatáról szólt, a karcagi Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. tapasztalatai alapján.
 
Az előadások után „Hová tovább ásványvagyon-gazdálkodásunk?” címmel vita zajlott, ahol lehetőség nyílt a vélemények megosztására.
 
 
A cikk szerzője: Dr. Horváth Zoltán
A képek forrása: Horváth Zoltán (MFGI), Cserny Tibor (MFT)