Beszámoló a MINATURA 2020 projekt nyitóértekezletéről

Európai társadalmi és gazdasági igényeinek kielégítéséhez szükség van ásványi nyersanyagokra, amelyek kutatásához és kitermeléséhez biztosítani kell a terület hozzáférhetőségét. Azonban a bányászati igényen túl más, például környezetvédelmi (élőhelyek, védett területek stb.) vagy társadalmi (települések) területigények is jelen vannak, és ez gyakran területhasználati konfliktusokhoz vezet. Előfordul, hogy egy ásványi nyersanyaglelőhely azért nem vonható művelés alá, mert egy más jellegű területhasználat megakadályozza a kitermelést.

Az Európai Unió "Horizon 2020" című, kutatási és innovációs programja által támogatott "MINATURA 2020" projekt célja, hogy ún. „közérdekű ásványi nyersanyag-előfordulásokat” jelöljön ki, és kidolgozzon egy módszertant ezek védelmére. Ez a módszertan egy EU-szintű jogszabály vagy útmutató alapját jelenti majd, így hosszú távon is biztosítható Európa ásványi nyersanyagigénye.

Az idén februárban indult projekt 2018 januárjáig tart, 20 európai országból 24 partnerintézmény részvételével, köztük főként földtani szolgálatok, kutatóintézetek és egyetemek, de minisztérium, bányászati egyesület, bányászati tanácsadó cég és nemzetközi szervezetek (EGS, IMA, PERC) is előfordulnak. Nem véletlen, hogy projektpartnerek a bányászathoz kapcsolódóan több területet (földtan, környezetvédelem, ipar) is képviselnek, hiszen a projekt módszertanának egyik lényeges eleme az érintett felek bevonása.

A projekt során a partnerek megfogalmazzák, hogy mi számít „közérdekű ásványi nyersanyag-előfordulásnak”, kidolgoznak egy módszert ezek védelmére, amelyet esettanulmányok segítségével tesztelnek. A projekt szemlélete szerint a különböző (bányászati, környezetvédelmi és társadalmi) területhasználati igényeket egyenrangúan kell tekinteni, és össze kell hangolni.

A projekt 7 munkacsomagból áll, amelyek közül 5 foglalkozik szakmai feladatokkal:

* WP1: A területhasználat vizsgálata (esettanulmányok)
* WP2: Összehangolt térképezési keret
* WP3: Jogszabályi háttér
* WP4: A módszertan tesztelése (esettanulmányok)
* WP5: Az érintett felek részvétele
* WP6: A projekt eredményeinek terjesztése
* WP7: Projektmenedzsment

A 3. Munkacsoportot a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet vezeti, fontos szerepet töltve be ezáltal a projekt megvalósításában.

A projekt első munkaértekezlete Bécsben zajlott, 2015. március 3-4-e között. Az eseményen az intézet részéről Dr. Horváth Zoltán, Dr. Plank Zsuzsanna és Sári Katalin vettek részt.

A nyitóértekezleten minden munkacsomag vezetője prezentálta a projektre vonatkozó terveit. Dr. Horváth Zoltán a 3. Munkacsoport vezetőjeként ismertette annak felépítését, feladatait és céljait, valamint a részt vevő MFGI-s kollégák szerepét. A projekt megvalósulása során e munkacsomag vizsgálja majd a védett ásványi nyersanyagokra, bányászatra és az ahhoz kapcsolódó szektorokra (pl. környezetvédelem, hulladékgazdálkodás, területfejlesztés) vonatkozó jogszabályokat regionális és helyi szinten; továbbá hívja fel a figyelmet a bevált gyakorlatokra és az esetleges hiányosságokra.

A projekt nyomon követhető: http://minatura.eu/

A beszámolót összeállította: Sári Katalin és Dr. Horváth Zoltán