Tanulmányút a Kínai Tudományos és Műszaki Egyetemen

Kínai Tudományos és Műszaki Egyetem, Hefei, Anhui, Kína
2015.02.25. – 2015.03.09.

PeiPei Zhang doktori védésére 2015.02.27-én került sor, ahol a bíráló bizottság munkájában részt vett intézetünk munkatársa, Dr. Kovács István János is a Kínai Tudományos és Műszaki Egyetem (USTC) felkérésére.

A dolgozat a hidrogén és deutérium diffúzióját vizsgálta gránátban és cirkonban szabályozott atmoszférás kemence kísérletekkel és mikro-FTIR spektrometria felhasználásával.

A dolgozat újszerű eredményekre jutott, ugyanis sikerült igazolni, hogy a hidrogén diffúziójának sebessége jelentős mértékben függ a gránát összetételétől, elsősorban annak vastartalmától (az eredmények hamarosan az American Mineralogist vezető szakmai lapban is elérhetőek lesznek: Zhang et al. (2015) Knitetics of deuteration in andradite).
A cirkon esetében sikerült kimutatni, hogy a hidrogén beépülése és diffúziója szorosan összefügg a cirkóniumot (Zr) helyettesítő Th oxidációs állapotával. A Th redukciójával párhuzamosan (Th5+ -> Th4+) egyre több hidrogén épül be a cirkon szerkezetébe, még az oxidációjával távozik el a szerkezetből.

A szóbeli védés során a jelölt meggyőzően igazolta előadói képességét, az előadást követő vita folyamán, pedig bizonyította, hogy képes eredményeit kritikusan értékelni és azokkal kapcsolatban konstruktív vitát folytatni. A jelölt teljesítményét egyhangúan kiemelkedőnek ítélte meg a bizottság és javasolta számára a PhD fokozat odaítélését.


1. ábra PeiPei Zhang doktori védésének eredményhirdetése.

Pansan szénybánya, Huainan, Anhui, Kína

A doktori védést követően a bírálóbizottság külföldi tagjai diákokkal együtt meglátogattak egy működő mélyművelésű szénbányát (Pansan bánya Huainan város közelében).

A bánya egyike Kína legnagyobb mélyművelésű bányáinak, amelynek kapacitása eléri a 3 millió tonna éves termelést. A bányában kb. 700 méterrel a felszín alatt elhelyezkedő, igen jó minőségű permi fekete kőszenet fejtenek. Bár a kitermelés önköltsége meghaladja az import ausztrál kőszén árát, a kormányzat mégis fontosnak tartja, hogy a hazai erőforrások kihasználása megtörténjen. Az önköltség még akkor is magasabb, ha a kínai bányászok ausztrál munkatársaiknál lényegesen kevesebbet keresnek. Az ausztrál szén versenyelőnyét elsősorban az adja, hogy nagyrészük külszíni fejtéssel is bányászható és az ehhez használatos berendezések is lényegesen korszerűbbek. A versenyhátrányt a kormányzat úgy próbálja áthidalni, hogy az import szén és a hazai kitermelés önköltségi ára közötti különbözetet megtéríti, valamint igyekszik korszerűbb berendezéseket beszerezni a termelés hatékonyságának növeléséhez.

A bánya látogatása során, melyet annak igazgatója vezetett, megtekintettük a mélyművelésű tárnákat, ahol a vendéglátók kiemelt figyelmet fordítottak a magas szintű biztonságot szolgáló intézkedések és infrastruktúra bemutatására (GPS minden bányásznál, 45 percre elég oxigén ellátmány, megfelelő védőruha, a bánya vágtok kialakítása és azok biztosítása stb.)

A bányáról és annak földtanáról részletesen tájékoztat az alábbi tudományos publikáció:
Mineralogical and geochemical responses of coal to igneous instrusion int the Pansas Coal Mine of the Huanian coalfield, Anhui, China
 

2. ábra Kínai kollégákkal a bánya látogatása előtt, megfelelő munkaruhában.
 

A beszámolót készítette: Dr. Kovács István János