VIII. Kő-és Kavicsbányász Napok

2015. február 26–27. között, a Szilikátipari Tudományos Egyesület, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, valamint a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet szervezésében, Velencén rendezték meg a VIII. Kő- és Kavicsbányász Napokat.

Dr. Gálos Miklós (SZTE Kő és Kavics Szakosztály) és Asztalos István (SZTE vezetőség) köszöntője után Dr. Tamaga Ferenc (MBFH) ismertette a Bányatörvény és végrehajtási rendeleteinek változásait. Prakfalvi Péter (MBFH) a földtani szakértő jogosultságok megújításáról beszélt, ezt követően Dr. Horn János a természeti erőforrások témakörét mutatta be energetikai szempontból. Dr. Farkas Hilda (KSZGYSZ) a bányászati és inert hulladékok hulladékgazdálkodásban betöltött szerepéről beszélt, Cseh Zoltán (MBSZ) pedig az aggregátumiparra jellemző vállalkozási kockázatokat és ezek építőipari kockázataira hívta fel a figyelmet. A konferencia további részében számos tudományos és műszaki jellegű előadás hangzott el a kő- és kavicsbányászat témakörében.

A rendezvényen intézetünk három munkatársa, Dr. Horváth Zoltán, Müller Tamás és Sári Katalin is részt vett. Előadásaikban bemutatták a most induló MINATURA 2020 projekt célkitűzéseit, illetve ismertették a 2012–2014 között működő SNAP-SEE projekt eredményeit. Dr. Horváth Zoltán „A fenntartható aggregátum tervezés alapja: adatok és módszertan – a MINATURA projekt háttere, célja és tevékenységek” címmel tartott előadást, amelyben bemutatta az aggregátumtervezéshez szükséges adatokat és elemzési módszereket, valamint a MINATURA 2020 projektet. Sári Katalin „A délkelet-európai aggregátumtervezés ajánlott eljárásainak jövőképe” c. SNAP-SEE kiadványt mutatta be, amely a jelenlegi, aggregátumokkal kapcsolatos jogszabályi háttérből kiindulva egy ideális jövőképet vezet le. Müller Tamás példákon keresztül ismertette a fenntartható aggregátum tervezés felépítését, amely szintén az Aggregátumtervezési Eszköztár egyik kötetéből ismerhető meg részletesebben.

A nemrég zárult SNAP-SEE projekt célja az aggregátumtervezés megalapozása volt, ennek érdekében készült el a négykötetes Aggregátumtervezési Eszköztár. A kiadvány magyar nyelven is megtalálható a projekt magyarországi honlapján.
A MINATURA 2020 projekt 2015 és 2018 között működik, 20 európai ország részvételével. A projekt célja egy olyan módszertan kialakítása, amellyel biztosítható a közérdekű ásványi nyersanyag-előfordulások védelme.
Mindkét projektben fontos szerep jut az érintett felekkel folytatott konzultációknak. A konferencia jó alkalmat nyújtott az érintettek megszólítására és tájékoztatására.
 

A beszámolót készítette: Sári Katalin