Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer

A NATéR általános bemutatása

Magyarországot több, egymással is kapcsolódó függőségi helyzet gyengíti. E helyzeteket számottevően befolyásolják a hosszú távon ható globális folyamatok, ezek közül is elsősorban a klímabiztonság, az energiabiztonság, valamint az élelmiszer- és vízbiztonság problémakörei. A változásokhoz (különösen az éghajlatváltozáshoz) való alkalmazkodás területi és ágazati stratégai integrációja széleskörű információkat igényel a változásokkal szembeni társadalmi, gazdasági, környezeti sérülékenységről.

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) átfogó célkitűzése egy olyan többcélú felhasználásra alkalmas adatrendszer kialakítása, amely objektív információkkal segíti a változó körülményekhez igazodó, rugalmas települési és ágazati döntés-előkészítést, döntéshozást és tervezést. A NATéR közvetlenül támogathatja a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia megvalósulását, felülvizsgálatát és értékelését, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) végrehajtását, értékelését.

A rendszer létrehozásának törvényi alapját az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény  teremti meg. A jogszabály 3. §-a értelmében a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia részét képező alkalmazkodási stratégiai keretrendszer támogatásául a nemzeti alkalmazkodási térinformatikai rendszer és az arra épülő területi és ágazati éghajlati sérülékenység-vizsgálatok eredményei szolgálnak. A törvényi felhatalmazás alapján, 2014 márciusában elkészült a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet, valamint 2014 májusában elfogadásra került a NATéR Üzemeltetési Szabályzata is.

Mindezek alapján a NATéR a rendeletben meghatározott keretek között, az adatok felhasználásával készült származtatott mutatók, elemzések és hatástanulmányok alapján információt biztosít az ország éghajlati állapotáról, az éghajlatváltozás és egyéb hosszú távú természeti erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos stratégiai kockázatok hatásairól, valamint az ezekhez való alkalmazkodási lehetőségekről. A NATéR – kutató, elemző tevékenysége révén rendelkezésekre álló eredmények alapján – információt szolgáltat a központi, területi és helyi államigazgatási szervek, valamint önkormányzatok számára az ágazati és területi

 • éghajlatpolitikai,
 • energiapolitikai,
 • közlekedési és infrastrukturális,
 • fejlesztéspolitikai,
 • mezőgazdaságot, vidékfejlesztést, erdőgazdálkodást érintő,
 • területi, települési, térségi,
 • közszolgáltatás-szervezési,
 • turisztikai,
 • az egészséggel és életminőséggel kapcsolatos, valamint
 • katasztrófavédelemmel kapcsolatos
 • tervezéshez.

A NATéR hasznosításának célcsoportjai:

 • döntéshozók, döntés-előkészítők;
 • gazdaság- és infrastruktúra-fejlesztés, beruházások, területhasználat;
 • tudományos kutatás;
 • közvélemény, tájékoztatás.

A NATéR üzemeltetését a 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) látja el.

A NATéR létrehozását célzó EGT-támogatású projekt

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2013-ban a rendszer létrehozására támogatást nyert az Európai Gazdasági Térség (EGT) Támogatási Alaptól. A NATéR projekt az EGT Támogatási Alap által finanszírozott Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program egyik fő eleme. E program alapkezelője a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC). A Program munkáját a Norvég Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Igazgatóság (DSB) segíti.

A NATéR projekt kivitelezése 2013. szeptember 24-től 2016. április 30-áig tart. A megvalósításért az MFGI Nemzeti Alkalmazkodási Központja (NAK) felel. Célja egy multifunkciós térinformatikai rendszer kifejlesztése, amely elősegíti az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást szolgáló jogalkotást, stratégiaépítést, döntéshozást és a szükséges intézkedések megalapozását Magyarországon.

A NATéR projekt három konkrét célja:

 • Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos döntéseket támogatni egy olyan többcélú, felhasználóbarát térinformatikai rendszer létrehozásával és működtetésével, amely más adatbázisokból származó, feldolgozott adatokon alapul. A szerteágazó adatrendszeren való tájékozódást elősegítő, az adatrendszer egyes elemihez való hozzáférést biztosító, INSPIRE előírásoknak megfelelő metadatbázis is létrejön a projekt eredményeként.
 • Az éghajlatváltozás területi hatáselemzését, és az ehhez kapcsolódó adaptációs módszereket szolgáló adatgyűjtés, feldolgozás, klímamodellezés, elemzés és sérülékenységvizsgálat módszertanát kívánja továbbfejleszteni, a Nemzeti Téradat Infrastruktúrába illeszkedően.
 • Internetes alapú, klímapolitikai információs csomópontot alakít ki. A származtatott és feldolgozott adatokon keresztül minden érdeklődő érintett számára lehetővé teszi a megbízható, objektív információkhoz való hozzájutást az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodást érintő és azt befolyásoló szakpolitikai területekről.

 

A NATéR projektről részletesen a projekt önálló honlapján, ide kattintva olvashat.

 

A NATéR projekt izlandi, liechtensteini és norvégiai támogatásból valósul meg.