Földfizikai Főosztály (FFO)

 

Főosztályvezető: Dr. Kovács Péter
e-mail: kovacs.peter@mfgi.hu
cím: 1145 Budapest, Tallér u. 1/b.
telefonszám: (06-1-) 252-4999 / 298

A főosztály alaptevékenysége a földmágneses és gravitációs terek (röviden: erőterek) vizsgálata obszervatóriumi körülmények között és országos hálózatokon, geodinamikai észlelések, paleomágneses kutatások folytatása, a Föld körüli térség, azaz űr környezetünk kutatása, és a földhővel kapcsolatos mérési módszerek fejlesztése, modellezési munkák.

A gravitációs és mágneses tér mérése és obszervatóriumi monitorozása alapján szerzett ismereteink Földünk belső szerkezetétől kezdve a felszín közeli földtani formációkon át egészen a Naprendszerig és a Napig bezárólag szolgálnak információval. Az erőterek térbeli és időbeli változásának megfigyelése a főosztályon egyebek között a nyersanyag-kutatásban, az árapály jelenségek vizsgálatában, valamint a Nap-Föld rendszer fizikai folyamatainak kutatásában játszik kiemelkedő szerepet.

A paleomágneses kutatások bázisa a főosztály Paleomágneses laboratóriuma. A laboratóriumban a kőzetek által megőrzött egykori mágneses térirányok meghatározása alapján Földünk kőzetlemezeinek (tektonikai lemezek) földtörténeti korokban zajló mozgásait tudjuk egyedi módon tanulmányozni.

A geotermikus kutatások célja a földhő hasznosításának mérésekkel és modellezéssel történő tudományos támogatása.

Obszervatóriumi és laboratóriumi körülmények között használt nagy pontosságú műszerparkunk és adatbázisaink szerteágazó geofizikai jellegű szolgáltatás alapjául szolgálnak.  A főosztály részt vesz többek között alkalmazott földtani kutatásokban, környezetszennyezés vizsgálatokban, műszerfejlesztésben és tesztelésben, régészeti célú kutatásokban, vagy akár felszín közeli üregek feltárásában is.

Főosztályi vezetésű állami kutatási projektek

1.2 Országos Gravimetriai Alaphálózat
1.3 Mátyáshegyi Gravitációs és Geodinamikai Obszervatórium, Országos Gravitációs Főalappont
1.4 Földmágneses Alaphálózat
1.5 Tihanyi Geofizikai Obszervatórium
1.5.1 Űrfizikai és földmágneses kutatások
1.6 Paleomágneses Laboratórium és paleomágneses kutatások
2.2.1 Sekély geotermikus és földhő-hasznosítási kutatások a Papszigeti Talajhőáram Megfigyelő állomáson
2.10. Módszertani fejlesztés. Szeizmikus mérés és feldolgozás

Főosztályi vezetésű, MFGI-MBFH megállapodás keretében végzett kutatások

18/2012. MBFH Mágneses és gravitációs alaphálózatok fenntartásához kapcsolódó nyilvántartási feladatok támogatása

Főosztályi vezetésű kutatási pályázatok

6.4 Dél-Afrikai – magyar TéT (ULF hullámok konjugált vizsgálata).
6.5 Horvát-magyar geomágneses mérések és új normáltér modell
6.6. Levegőben szállított antropogén szennyezés mágneses tanulmányozás
6.8 USGS-ELGI együttműködés magnetométerek fejlesztésében és egy új geomágneses index kifejlesztésében
6.10 Levegőben szállított antropogén szennyezés mágneses tanulmányozása 
6.13 Nemlineáris és pulzációs magnetohidrodinamikai folyamatok vizsgálata Föld körüli térségünkben földi és műholdas mágneses észlelések felhasználásával
16.1 PLASMON (EU FP7)
STORM (EU FP7)
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

A főosztály által nyújtott fontosabb szolgáltatások

Fémkereső műszerek tesztelése
Mágneses deklináció és inklináció meghatározása
Talaj hővezetési tényezőjének mérése

Fontosabb referenciák

Mikrogravitációs mérések
Régészeti geofizikai kutatás
Mágneses elhajlás mérése 

A főosztály munkatársai

Kovács Péter Dr.
Kis Márta Dr.
Csontos András
Heilig Balázs Dr.
Imre Gábor
Koppán András Dr.
Merényi László
Scholtz Péter Dr.
Szabados László
Vadász Gergely