A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 2011

Tartalom — Contents
Működési jelentés — Activity report

FANCSIK T.: Igazgatói előszó
TURCZI G., BALÁZS R.: Beszámoló a Magyar Állami Földtani Intézet 2011. évi tevékenységéről

Szakcikkek — Scientific publications
NÁDOR A.: Bevezető

FODOR L., UHRIN A., PALOTÁS K., SELMECZI I., TÓTHNÉ MAKK Á., RIZNAR, I., TRAJANOVA, M., RIFELJ, H., JELEN, B., BUDAI T., KOROKNAI B., MOZETIČ, S., NÁDOR A., LAPANJE, A.: A Mura–Zala-medence vízföldtani elemzést szolgáló földtaniszerkezetföldtani
modellje. — Geological and structural model of the Mura–Zala Basin and its rims as a basis for hydrogeological analysis

JUHÁSZ I., BÁNYAI P., TÓTH L., HAMZA I., RMAN, N., KUMELJ, Š., MOZETIČ, S., NÁDOR A.: Hévízhasznosítási helyzetkép a Mura–Zalamedence területén a 2009. december 31-i állapotra. — State-of-the-art of thermal water utilization in the Mura–Zala Basin as of
December 31, 2009

RAJVER, D., MURÁTI J., TÓTH GY., NÁDOR A., LAPANJE, A.: A Mura–Zala-medence geotermikus viszonyai. — Geothermal conditions of the Mura–Zala Basin

SZŐCS T., RMAN, N., TÓTH GY., LAPANJE, A., PALCSU L.: A Mura–Zala-medence felszín alatti vizeinek geokémiája. — Hydrogeochemistry of the groundwater in the Mura–Zala Basin

TÓTH GY., MURÁTI J., RMAN, N., KRIVIC, J., BIZJAK, M.: A Mura–Zala-medence numerikus áramlási modellje. — Numerical flow model of the Mura–Zala Basin

PRESTOR, J., NÁDOR A., SZŐCS T., TÓTH GY., RMAN, N., ROTÁRNÉ SZALKAI Á., LAPANJE, A.: Ajánlások a határon átnyúló közös termálvízkészlet-gazdálkodáshoz. — Recommendations for joint management strategies of transboundary thermal groundwater
resources.