Tihanyi Geofizikai Obszervatórium

Obszervatórium-vezető: Csontos András
cím: 8237 Tihany, Kossuth L. u. 91.
telefon: (+36-87-) 448-501
 
A Tihanyi Geofizikai Obszervatórium 1955-ben kezdte meg működését. Állandó feladata a mágneses tér variációjának folyamatos mérése. A feladat megfelelő szinvonalú végrehajtásához a mágnesesen anomáliamentes környezeten túl, a mérési szempontoknak megfelelően épült, mágneses szennyezésektől (pl. ferromágneses anyagoktól, elsősorban is vastól) mentes épületekre és egyedileg készített műszerek gondos üzemben tartására van szükség. További feladat a megfelelő mérési körülmények biztosítása pl: hőmérséklet-stabilitás, folyamatos tápellátás, villámvédelem, stb. Az adatgyűjtés egy sarkalatos pont, mert a mérési eredmények időszinkronját, kívánt digitális formában történő előállítását és a keletkező adatok biztonságát ez a rendszer garantálja.

A méréseink eredményét a földrajzi XYZ koordináta rendszerben (ahol X vízszintes és a földrajzi északi irányba mutat, Y vízszintes és keletre mutat, Z pedig a függőleges komponens), egy pontra (az abszolút pillére) vonatkoztatva publikáljuk az INTERMAGNET szervezetén keresztül.

A magneses tér nagyságának napi változása a tihanyi rigisztrátumon.
 
A portálon megtekinthetők a Geomágneses Obszervatórium aktuális észlelési adatai is. Aktuális adatsorok a Tihanyi Geofizikai Obszervatóriumból.

Az obszervatórium munkájában részt vesznek:
Csontos András,
Heilig Balázs Dr.,
Szabados László