Az MBFH együttműködés keretében végzett feladatok

 • Geotermikus potenciálfelmérés, koncessziós pályázatokat előkészítő földtani-geofizikai feladatok végzése
 • Szénhidrogén potenciálfelmérés, koncessziós pályázatokat előkészítő földtani-geofizikai feladatok végzése
 • Szénelőfordulások földtani és geofizikai adatrendszerének megalapozása
 • A magyarországi uránérc potenciál felmérése
 • Magyarország érc- és ritkaföldfém potenciáljának felmérése, érces területek koncessziós előkészítése
 • Magyarország nemfémes szilárd ásványi nyersanyag potenciáljának felmérése
 • Földtani veszélyforrások vizsgálata. Reambuláció, a térképi és a hozzájuk kapcsolódó adatrendszerek harmonizációja
 • A földtani veszélyforrásokkal érintett területek regionális felülvizsgálata. Módszertani kutatás és fejlesztés
 • Felhagyott mélyművelésű bányák adatrendszerének kiegészítése
 • Ásványi nyersanyagok országos térinformatikai adatbázisának fejlesztése, feltöltése
 • A hazai CO2 tárolás lehetőségeinek vizsgálata, téradatbázisának építése
 • Az MBFH adattár geofizikai adatszolgáltatásainak fejlesztése
 • Külfejtéses bányák digitális térképeinek feldolgozása, ellenőrzése
 • Külfejtéses bányák geodéziai felmérése
 • A kutatások során keletkezett magminta-állomány kezelése
 • Geoinformatikai szolgáltatások és a fúrási adatvagyon karbantartása
 • Koncessziós feladatokhoz kapcsolódó érzékenységi-terhelhetőségi vizsgálatok végzése
 • Az MBFH hatósági tevékenységéhez szükséges szakvélemények, szakértői vélemények, szakmai javaslatok készítése
 • Digitális szeizmikus adatok megtekinthetőségének biztosítása
 • Nemzetközi ásványvagyon-nyilvántartási rendszerek hazai bevezetésének előkészítése
 • A 2006-2014. évek hiányzó vízföldtani naplói másolatának beszerzése
 • Nem konvencionális szénhidrogén-potenciál vizsgálata és a kitermelés műszaki lehetőségei
 •  Meglévő pincetérképek térinformatikai feldolgozása
 • Másodlagos ásványi nyersanyagok potenciálfelmérése és a bányászati hulladékok hasznosításának megalapozása
 • Digitális dokumentumok szabadszöveges keresési rendszerének kialakítása
 • Magyarország talajjavító ásványi nyersanyag-potenciáljának felmérése