Állami feladatok

Monitoring és mérési hálózatok, állandó mérések

Adatbázis fejlesztések és szolgáltatások

Műszer- és módszertani fejlesztések

 • Szeizmikus mérőrendszerek fejlesztése
 • Obszervatóriumi mágneses műszer- és módszerfejlesztés
 • Sekély geotermikus és földhő-hasznosítási műszer- és módszerfejlesztés
 • Mélyföldtani kutatások geofizikai módszerekkel
 • Módszertani vizsgálatok a CO2 föld alatti elhelyezés projekt támogatására 
 • Felszín alatti szennyeződések diagnosztikájának módszertana
 • Kis tömegű minták gamma-spektrometriai analízise, inaktív anyag feltöltéssel eltérő geometriájú hiteles anyagmintákkal
 • Magyarországi magmás és metamorf gránátok nyomelemeloszlás-vizsgálata LA-ICP-MS-sel
 • Földradar módszertani kutatások
 • A konzisztencia határok vizsgálata az üledék szedimentológiai tulajdonságai alapján
 • Szeizmikus módszertani fejlesztések

Földfizikai kutatások

Litoszféra-kutatás

 • Litoszférakutatás

3D tér modell különös tekintettel a medenceterületekre

Víz- és környezetföldtani kutatások

 • Karszthidrogeológiai modellezések
 • Víz-geokémiai modell- és adatbázis fejlesztések
 • Országos és regionális hidrodinamikai és transzport modellfejlesztések
 • Magyarország geokémiai téradatbázisa
 • Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek felülvizsgálata
 • Bányászati melléktermékek mezőgazdasági hasznosítása
 • Aktív földmozgások ásványtani-geokémiai hátterének kutatása

Nyersanyag potenciál

 • Módszertani fejlesztések É-magyarországi szénmedencék területén
 • Magyarországi bentonit-előfordulások komplex anyagvizsgálata, azok környezetvédelmi, ipari, mezőgazdasági felhasználási lehetőségeinek felmérése

Földtani veszélyforrások

Klímaváltozáshoz történő alkalmzakodási stratégiákat támogató kutatások

 • Paleoklíma változások kimutatása ásványtan-geokémiai módszerekkel a Körös-medence alapfúrásain
 • NATéR állami feladatok ellátása 94/2014 korm.rendelet alapján
 • Települési és Térségi Klímastratégia metodikai kidolgozás
 • NÉS végrehajtásából származó feladat ellátása

Paleontológia

Közszolgálati feladatok

Kiadvány