MFGI GeoBank - A Magyar Földtani Jelkulcs és a hazai fúrások adatbázisa

Az MFGI GeoBank nevű adatbázisa a Magyarországon mélyült fúrások adatait, valamint az MFGI által a terepi felvételezések és a fúrások dokumentálása során elkülönített és a földtani térképeken és fúrási adatbázisában alkalmazott földtani egységek adatait és jelkulcsát tartalmazza.
 
Az adatbázis 270 000 fúrási rekordot tartalmaz. Minden fúrás egyedi azonosítóval (FRS_ID) rendelkezik. Az adatbázisba az MBFH-val folytatott együttműködés keretében  beépítjük az MBFH Adattár országos fúrásnyilvántartási adatbázisával végzett rendszeres adatcsere eredményeit is.
 
Alapadatok
A fúrásokról nyilván tartjuk azok törzsadatait: fúrás jele, száma, település, koordináták, mélyítés éve, talpmélység.
Elérhető további kiegészítő információk:
- más vetületi rendszerekben érvényes koordináta (WGS84, UTM33N, UTM34N);
- más adatrendszerekben fellelhető azonosító (pl. MBFH Adattár,  kútkataszter);
- a rekord megbízhatóságának minősítése (egyedi, duplum, bizonytalan koordináta stb.).
 
Ezen adatok alapján épül fel az MFGI webes térképszerverén elérhető Magyarország fúráspont térképe.
Magyarország fúráspont térképe
 
Tematikus adatok
A GeoBank lényegi része a fúrásokhoz rendelhető bármilyen tematikus adatsor.
A jelenleg elérhető fő tematikák:
- fúrási rétegsor: fúrásonként tetszőleges számú rétegsor tárolható, melyhez minden esetben hozzátartozik az átértékelés ideje, projektje, megvalósító személye;
- magadatok: a fellelhető fúrómagok részletes adatai (raktár, épület, polc stb.);
- sekélyfúrások esetén: szemcseeloszlás, geokémiai adatok;
- vízföldtani adatsor (béta üzemmód): vízkémia, szerves anyag tartalom, hasznosítási adatok stb;
- nyersanyag adatok (béta üzemmód)
 
Magyar Földtani Jelkulcs
A GeoBank egyik alappillére a földtani egységeket tartalmazó táblája. Ez a jelenleg érvényes, egységes Magyar Földtani Jelkulcs.
Ez tárolja az egyes földtani képződmények nevét, indexét, korbesorolását, fáciesét, litológiai leírását és az intézeti munkához szükséges további adatokat. A fúrási rétegsor adatok is a Magyar Földtani Jelkulcs rekordjaira hivatkoznak.
 
Kezelőfelület
A GeoBank kétnyelvű: minden adat elérhető magyar és angol nyelven.
A GeoBankhoz webes böngészőben futtatható lekérdező és kezelőfelület tartozik. A lekérdezések eredményei a rendszerből exportálhatók xls formátumba.
 
Hozzáférés
Az adatbázishoz teljes hozzáféréssel csak az MFGI munkatársai rendelkeznek.
Mások - regisztrációt követően - korlátozott üzemmódban használhatják az adatbázist, mely itt érhető el:
 
Korlátozás
A fúrások törzsadatai kérdezhetőek csak le, rétegsoradatok nem.
 
A törzsadatokon túli adatok (rétegsor, talajvízszint, magadatok, projektinformációk stb.) jelenleg nem hozzáférhetőek a webes felületen regisztrálás után sem. Ezeket az MBFH Adattárban vagy az MFGI Könyvtárban lehet személyesen kutatni.
 
A GeoBankban fellelhető adatokat FELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉSt kötő szervezeteknek és magánembereknek biztosítjuk. Kérjük, hogy az alábbi Felhasználási szerződés egy példányának kitöltésével, aláírásával és eljuttatásával az MFGI Geoinformatikai Főosztályához jelezze, hogy a hozzáférés és felhasználás feltételeit elfogadja! Ezután elektronikus levelezési címére elküldve önálló hozzáférési jogosultságot és kulcsot kap  az adatbázishoz.

A GeoBankkal kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel kérjük keresse a Geoinformatikai Főosztály vezetőjét.