Könyvtárak

2012 április 1-én a Magyar Állami Földtani Intézet és a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet összevonásával létrejött a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet.
Az intézmény továbbra is két telephelyen működik, így a könyvtárak is eredeti helyükön érhetők el. 

   Országos Földtani Szakkönyvtár    Országos Geofizikai Szakkönyvtár

Az Olvasók jobb kiszolgálása érdekében a katalógusaink közös felületen is kereshetők. Gyorskeresés esetén a keresés automatikusan mindkét adatbázisban történik.
 HUNTÉKA (online katalógus) 
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Geofizikai Szakkönyvtár könyvállománya maradéktalanul fel van dolgozva, a Földtani Szakkönyvtár feldolgozása folyamatban van.
 

A Hónap könyve 
Várunk szeretettel Mindenkit novemberi könyvbemutatónkra,
November 29-én, 14.00 órakor a
 Földtani Szakkönyvtárban
D. de Férussac -  G. P. Deshayes: Histoire naturelle générale et particulière des Mollusques terrestres et fluviatiles [...] . című könyve kerül bemutatásra. 
(Paris, Bailliere, 1820-1851. (Text: Tom 1, 2; Atlas: Tom 1, 2))

Küldetésnyilatkozat (pdf formátumban)  
A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Országos Földtani és Geofizikai Szakkönyvtára — mint a föld- és rokontudományok egyedüli magyarországi szakkönyvtára — küldetésének tekinti hogy a könyvtári dokumentumokat (legyen az nyomtatott vagy elektronikus), Magyarország és szomszédos területeket is beleértve, a teljesség igényével gyűjtse, feltárja, rendszerezze, megőrizze és átadja kutatóinak, oktatóinak, a diákoknak és minden érdeklődő honpolgárnak.
Ezzel szolgálva a földtani és geofizikai kutatást, népszerűsítve a földtani és geofizikai tudományt, segítve más rokonterületről érkezetteket és bekapcsolódva a hazai és külföldi könyvtárközi dokumentumellátás rendszerébe is.
Szeretnénk olyan felhasználóbarát könyvtárat kialakítani, amellyel segítjük a tudományos kutatást, elméleti és gyakorlati oktatást, önképzést, művelődést, a jövő szakembereinek képzését.
A könyvtár együttműködik más felsőoktatási, kutatási és egyéb tudományos intézetekkel is és segíti a Magyarhoni Földtani Társulat valamint a Magyar Geofizikusok Egyesülete tevékenységét is. 

Legújabb kiadványunk: 

Kercsmár Zsolt (szerk.); Budai Tamás, Csillag Gábor, Kercsmár Zsolt, Selmeczi Ildikó, Sztanó Orsolya (2015): Magyarország felszíni képződményeinek földtana. Magyarázó Magyarország földtani térképéhez (1: 500 000). Budapest, 62 p.
(Magyarország földtani térképsorozata – Geological Map Series of Hungary)             

Kercsmár, Zsolt (editor); Budai, Tamás, Csillag, Gábor, Kercsmár, Zsolt, Selmeczi, Ildikó, Sztanó, Orsolya (2015): Surface geology of Hungary. Explanatory notes to the Geological map of Hungary (1: 500 000). Budapest, 66 p.
(Magyarország földtani térképsorozata – Geological Map Series of Hungary)