Országos Geofizikai Szakkönyvtár

Elérhetőségünk:
1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 
Telefon:
36 (1) 363-2835, 36 (1) 252-4999/262
Fax:  36 (1)363-7256
E-mail cím: elgi.library@mbfsz.gov.hu

Nyitvatartás: munkanapokon 9.00-14.00 óráig

A Földtani és Geofizikai Szakkönyvtárak on-line katalógusa elérhető közös felületen, illetve a Földtani és Geofizikai Szakkönyvtárak katalógusa külön-külön is elérhető.

2008. évtől kezdődően a külső érdeklődők számára is biztosított katalógusaink használata. A Geofizikai Szakkönyvtár Huntéka változatának OPAC-os elérhetősége a következő:  
 

Az Országos Geofizikai Szakkönyvtár állományának alapját báró Eötvös Loránd hivatali és személyes hagyatékából származó könyvek és kéziratok képezik. Birtokunkban van Eötvös több művének eredeti kiadása, különlenyomata, - melyek a báró Eötvös Loránd Emlékkiállításon tekinthetők meg.

 
 

Az Országos Geofizikai Szakkönyvtár 1922 óta rendszerezve gyűjti a geofizika és rokontudományainak külföldi és hazai szakirodalmát (könyvek, folyóiratok, térképek, különlenyomatok, mikrofilmek, szabadalmak, szabványok, prospektusok, CD-k, DVD-k, stb.).

A 2015. évi összesített állományadatok a következők:

könyv (db)
16 748
14.415.282,40 Ft
Folyóirat (kötet)
16 601
118.824.689,00 Ft
Dok.(db)
521
733.245,70 Ft
Fotó (db)
1501
67.897,00 Ft
Fordítás (db)
2390
182.215,00 Ft
Szabvány (db)
683
93.957,50 Ft
Report (db)
199
40.616,00 Ft
Összesen:
38 643
134.357.902,60 Ft

A gondozásunkban megjelenő kiadványokért cserébe 55 országból kapunk értékes szakirodalmat.

Az állomány feltártságát a kezdetektől kialakított és folyamatosan fejlesztett betűrendes és szakkatalógus biztosítja. A különböző dokumentumtípusok szerint épített katalógusok a könyvek, folyóiratok, térképek, különlenyomatok, fordítások, mikrofilmek, szabadalmak, szabványok, az utóbbi időben pedig a CD-k, DVD-k és egyéb elektronikus illetve audiovizuális kiadványok visszakereshetőségét biztosítják.
 
 

A téma szerinti keresést 1988-ig cédulakatalógus, majd 1988 után számítógépes katalógus teszi lehetővé a könyvtárat használók számára. 1989-től, a számítógépes feldolgozás bevezetésétől a MICROISIS programrendszer segítségével dolgoztuk fel a beérkezett kiadványokat, amely több szempontú visszakeresést biztosított. 2004-től az MTA SZTAKI által kifejlesztett KISTÉKA könyvtári szoftver, majd 2008-tól a HUNTÉKA integrált könyvtári rendszer biztosítja a Geofizikai Szakkönyvtár állományának visszakereshetőségét.

Az Országos Geofizikai Szakkönyvtár szolgáltatásait nyilvános feladatköréből adódóan a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal dolgozóin kívül más intézmények kutatói, egyetemek és főiskolák oktatói, hallgatói, tanulók és egyéb érdeklődők is használhatják.

A legújabb nyomtatott szakirodalom havi frissítéssel található meg az olvasótermi bemutatófalon.

Az Országos Geofizikai Szakkönyvtár hagyományos szolgáltatási mellett az EISZ (Web of Science, Science Direct, SpringerLink) és az EBSCO interneten keresztül elérhető adatbázisai is segítik a tájékoztató munkát.

Hasznos linkek, adatbáziscímek, E-könyv, folyóirat lelőhelyek

Geofizikai Közlemények (Geophysical Transactions) teljes szövegű elérése

A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (MÁELGI) ...jelentése 

A könyvtár az MFGI Columbus utcai székházának III. emeletén található. Az Országos Geofizikai Szakkönyvtár nyilvános, használata beiratkozott olvasóinak ingyenes, külső tagoknak kölcsönzéshez munkahelyi (egyetemi) jótállás szükséges.

A Geofizikai Szakkönyvtár az állományában megtalálható kiadványokról másolatot készít.

(A földtani-geofizikai gyűjtőkörű könyvtárak egymásnak ingyen biztosítanak másolatot.)