Földtani természetvédelem

A földtani természetvédelmi kutatások feladata a magyarországi természetvédelmi területek földtani leírása és a földtani természetvédelmi értékek (jellegzetes kőzetkifejlődések, földtani formák, alapszelvények stb.) földerítése. A kutatás keretében folytatjuk a jelenleg védett földtani alapszelvények, illetve nem védett, alapszelvény jellegű, különleges földtani értékű földtani objektumok felmérését és egységes szempontú feldolgozását. Javaslatokat dolgozunk ki további földtani alapszelvények védetté nyilvánítására, illeszkedve az egységes szemléletrendszerhez. Továbbá folytatjuk a nemzeti parkok, természetvédelmi területek, tájvédelmi körzetek különleges földtani értékeinek feldolgozását, dokumentálását és bemutatását.