3D földtani modellezés

A GIS rendszerek széleskörű elterjedése és az Intézet térképi adatbázisainak szaporodása lehetővé tette, hogy 2D vagy 3D megjelenítésű földtani modelleket fejlesszünk ki. A modellek készítése 3D vagy 2D szeizmikus adatrendszerek értelmezésén, az idő-mélység konverzió karotázs alapú megismerésén, mélyfúrások komplex geofizikai és földtani értelmezésén, koncepcionális földtani modellek megalkotásán alapulnak. A modellek felületmodellek és folytonos voxel modellek egyaránt lehetnek. Ezek a modellek egyfelől a földtani felépítés láttatását, jobb megértését, másfelől az egymással genetikai kapcsolatban álló földtani idő- vagy litológiai szintek kutatását, keresztellenőrzését, korrelálását szolgálják, egyúttal további hidrodinamikai, geotermikus, geodinamikai modellek alapját képezik. Ilyen modelleket hoztunk létre például a T-JAM és a Transenergy (1-2. ábra) Európai Uniós projektek kiszolgálására, Magyarország medencejellegének komplex kutatására és a nem konvencionális szénhidrogéntelepek hidrosztatikus repesztéssel történő kitermelésének környezeti hatásvizsgálatára. A modellezés egyaránt elvégezhető Arc-GIS 3D Analist és Jewel Suit környezetben.
 
         
1. ábra A Transenergy projekt 4 országot (Magyarország, Szlovénia, Ausztria, Szlovákia) részlegesen lefedő területének modellje DDK-i irányból nézve
 
         
2. ábra A Transenergy projekt Lutzmansburg-Zsira és Komárom-Sturovo területének földtani-tektonikai Jewel modellje