Részvétel a "Geotermikus energia helyzetének áttekintése" rövid kurzuson

 
Projekt azonosítója: HU03-0016-C1-2014 
Projekt neve: Részvétel a "Geotermikus energia helyzetének áttekintése" rövid kurzuson 
Projekt időtartama: 2016. 06. 01. - 2016. 11. 30.
Projekt intenzitása: 100%
Projekt támogatási összege: €  29 933

A projekt rövid ismertetése

A projekt keretében a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) 10 munkatársa UNU Geothermal Training Programme Orkustofnun - National Energy Authority által meghirdetett „GEOTHERMAL ENERGY OVERVIEW” rövidkurzuson kíván részt venni, az EGT Alap RENEWABLE ENERGY PROGRAMME Sub-programme2 finanszírozása által. A kurzuson részt vevők az MFGI alkalmazásában álló kutatók, mindegyikük érdekelt a geotermikus hőenergia hasznosítás, az alternatív, megújuló, fenntartható energiaforrások felhasználásában. A kutatók az elmúlt években több, a témához kapcsolódó nemzetközi projektben részt vettek. A rövid kurzus során betekintést kapnak itthon kevésbé ismert, vagy alkalmazott technológiákba, alternatív megoldásokra, lehetőség nyílik szakmai tapasztalatok cseréjére, nehézségek, problémák feltárására, megoldási lehetőségek átbeszélésére. A projekt során Magyarország és donor Izland között szorosabbá válik az együttműködés, erősödik a szakmai partnerkapcsolat, a felek új élményeket, tapasztalatokat tudnak beépíteni további szakmai tevékenységükbe. A résztvevők hazai beszámolói alapján geotermiával foglalkozó hazai szakemberek szélesebb rétege ismerkedhet meg az Izlandon szerzett tapasztalatok eredményeivel, az ott megismert eljárásokkal, módszerekkel.

Projekt megvalósulása

2016. október 11-14 között az MFGI 11 munkatársa vett részt a rövidkurzuson, amely során a következő programon vettek részt:
A kinn tartózkodás első felében bemutatásra került a geotermikus erőforrások és rendszerek ismertetése, geotermikus energia használatának előnyei és fenntarthatósága, geotermális fejlesztés és kutatás fázisai, geotermális energia hasznosítása, környezeti megfontolások a geotermális fejlesztések kapcsán.  

Az idő második felében dél Izland geotermikus fejlesztéseit és geotermikus jelenségeket tekintették meg a résztvevők.
Például a Hellisheidi Geotermális Erőmű, a Hverargerdi Geotermális Erőmű kisérleti üvegházai, a Thingvellir Nemzeti Park geotermális mezője, illetve a geotermális energia korai felhasználása Reykjavikban

Projekt keretében szervezett előadások

Előadói nap

2016. november 17-én került sor a résztvevő kollégák bemutatója az intézet munkatársai számára a rövidkurzuson tapasztaltakról, hallottakról és látottakról. Az itt elhangzott előadások PDF formátumban elérhetőek az alábbi linkeken:

További előadások:

Doktoranduszok Fóruma 2016
Kerékgyártó Tamás: Az izlandi geotermikus rövidkurzus tapasztalatai
 

Részvétel a "Geotermikus energia helyzetének áttekintése" rövid kurzuson – Kiegészítő pályázat

Projekt azonosítója: HU03-0016-C1-2014 

Projekt címe: Részvétel a "Geotermikus energia helyzetének áttekintése" rövid kurzuson 
Projekt időtartama: 2017. 02.20. - 2017. 04. 30.
Projekt intenzitása: 100%
Projekt támogatási összege: €  141 705,17

A projekt rövid ismertetése

A tervezett többlettevékenység öt szakmai részfeladatból áll, valamennyi szorosan illeszkedik a Megújuló energia (HU03) program céljainak eléréséhez:
 
1. Tanulmány készítése egy geotermikus távfűtésre/energiakinyerésre potenciálisan alkalmas és valós hőpiaccal rendelkező mintaterületre Vecsés környékén, amelynek célja annak bemutatása, hogy földtani-geofizikai módszerekkel, 2- és 3D szeizmikus adattömbök szoftveres kiértékelésével és integrált földtani-vízföldtani modell-alkotással hogyan növelhető az első sikeres termelő-visszasajtoló kútpár lefúrásának valószínűsége (azaz hogyan csökkenthető a földtani kutatás kockázata), ami a terület jövőbeli geotermikus célú fejlesztési potenciálját nagyban növeli.
 
2. Meglévő geotermikus távfűtési és városfűtési rendszerek térségében (Hódmezővásárhely, Kistelek, Mezőberény), valamint ezek környezetében az alföldi régióban új termálvíz és vízkőkiválás minták begyűjtése és elemzése (vízkémia, gáz- és nemesgáz vizsgálat, izotóp elemzések, ásványfázis vizsgálatok). A feladat célja, olyan többletinformációk begyűjtése és feldolgozása, amely a termálvizek összetételének pontosabb ismeretével hozzájárul a már üzemelő geotermikus fűtő rendszerek hosszútávú fenntartható üzemeltetéséhez és az esetleges üzemeltetési problémák (vízkőkiválás, gázosodás) megelőzéséhez, illetve kezeléséhez. A mintavételek és laboratóriumi vizsgálatok komplex víz-geokémiai kiértékeléssel társulnak.
 
3. Az országos termálkút adatbázis ellenőrzése, kiegészítése és naprakésszé tétele során frissítjük, tartalmi ellenőrzéseket (a különböző adatforrásokból származó eltérő adatok kiszűrése és egységesítése); és pontosításokat (pl. termálvíz hasznosítás típusa, vízkémiai jellemzők) végzünk a 2014-ben összeállított Magyarország geotermikus adatbázisán, amelybe annak idején több, korábban különböző intézményekben, illetve területeken készített rész-adatbázisok, adattáblák vonatkozó tartalmi elemei kerültek beépítésre. A harmonizált teljes adat-tartalom a MFGI országos fúrási adatbázisába (GeoBank) kerül integrálásra.
 
4. Részvétel támogatása a „European Geosciences Union 2017 General Assembly (Bécs, 2017 április 23-27) konferencián (10 fő), valamint a „International Multidisciplinary Conference on Mineral and Thermal Waters (MinWat 2017) konferencián (Portugália, 2017 március 26-31) (5 fő). Mindkét konferencia tematikájában kapcsolódik a geotermikus energia- illetve a termálvíz hasznosításhoz.
 
5. Összesen 11 db, az utóbbi években megjelent, a geotermikus energiahasznosítással, illetve a termálvizek elemzésével, vízkémiájával foglalkozó nemzetközi szakkönyv megrendelése.